Näyttöpäivä

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN NÄYTÖLLÄ

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee kanditutkinto-ohjelman vastuuhenkilö. Lisätietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tästä linkistä.

Terveysalan ylemmällä ammattikorkeatutkinnolla (YAMK) ensimmäistä kertaa läsnäolevaksi ilmoittautuva Oulun yliopiston opiskelija voi osoittaa kandidaatin tutkintoon liittyvän osaamisensa (kandidaatin tutkinnon rakennekaavio) näyttökokeella. Opiskelijalla tulee olla tutkintoon liittyvää osaamista.  Mikäli tutkinnon näyttöprosessi suoritetaan onnistuneesti, opiskelija jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa. Näyttöä ei voi uusia. Jos näyttöä ei hyväksytä, kandidaatin tutkinto on suoritettava kokonaisuudessaan.

Näyttöprosessiin on ilmoittauduttava 1.8.2018 mennessä eli ennen varsinaisten opintojen alkamista (ks. ilmoittautumisohjeet kohdasta Näyttöprosessin vaiheet). 

NÄYTTÖPROSESSIN OSALLISTUJAT JA TEHTÄVÄT

NÄYTTÖPROSESSIN VAIHEET

ARVIOINTIMATRIISI

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019