Opinnollistaminen

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

Opinnollistamiseen liittyvät yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet: ks. Opiskelijalle-sivut AHOT

 

Työn opinnollistaminen:

Työn opinnollistaminen tarkoittaa opintojen suorittamista työsuhteessa opiskeluaikana.

Opinnollistamisen tulee olla tarkasti ennalta suunniteltua ja sovittua. Työtehtävien tulee vastata opintojakson osaamistavoitteita. Työsuhteessa hankittava osaaminen on osoitettava myös silloin, kun opintojakso suoritetaan jo aiemmin voimaan tulleessa työsuhteessa. Opinnollistamista ei voida hyväksyä jälkikäteen. Myös osittainen opinnollistaminen on mahdollista.

Korkeakoulu vastaa työsuhteen hyväksymisestä osaksi opintoja.

Kun opiskelija on sopinut työsuhteesta koulutusalaansa vastaavissa tehtävissä, hän voi aloittaa opinnollistamisprosessin, jonka vaiheet, osalliset ja tehtävät on kuvattu tässä taulukossa. Esitäytetty hakemuslomake toimitetaan opettajalle.

 

Opiskelijavaikuttamisen opinnollistaminen:

Yliopistoyhteisöissä tapahtuvan opiskelijavaikuttamisen opinnollistamisesta ks. lääketieteellisen tiedekunnan verkkosivut (Opinnollistaminen)

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019