Sivuaineopinnot

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

Sivuaineisiin liittyvät yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet: ks. Opiskelijalle-sivut Sivuaineopinnot

 

Sivuaineiksi soveltuvat kaikki yliopistotasoiset joko Oulun yliopiston, muiden yliopistojen tai avoimien yliopistojen tarjoamat vähintään 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet, jotka tukevat urasuunnitelmiasi ja asiantuntijuutesi kehittämistä.

Hoitotieteen pääaineopiskelijan tulee huomioida valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon edellyttämät opinnot jo kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoja valitessaan. Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan siirtyvällä on oltava suoritettuna pakollisena sivuaineena kasvatustieteiden tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25op). Terveystieteiden opettajan maisteriopintojen pakollinen sivuaine on hoitotieteen didaktiikka (35op).

Sivuaineista voit keskustella omaopettajan kanssa ja pienryhmäohjauksessa. Sivuaineinfoa löydät myös opinto-oppaastasi.

Mistä löydän sivuaineet?

Terveystieteiden opiskelijoiden sivuaineita voivat olla esimerkiksi

terveyden edistämisen opinnot, kasvatustiede, gerontologia, terveystieto, kuntoutus, psykologia/ työ- ja organisaatiopsykologia, johtamisen opinnot (esim. henkilöstö-, sosiaali- ja terveys- tai julkisjohtaminen, hoitotyön johtaminen, organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen), hallintotiede ja muut yhteiskuntatieteet (sosiologia, sosiaalityö), terveystaloustiede, taloustiede, julkisoikeus (tai hallinto-, työ- ja virkamiesoikeus), tuotantotalous, työ ja ergonomia, yrittäjyys.

1. Oulun yliopiston tiedekuntien tarjoamat sivuaineopinnot

2. Muiden yliopistojen, avoimien yliopistojen ja kesäyliopistojen tarjoamat sivuaineopinnot

Alle on koottu linkkejä, joiden kautta saat lisätietoa tarjolla olevista, sivuaineiksi soveltuvista opintokokonaisuuksista, sivuaineiden opinto-oikeuksista ja opiskelusta.

 

Uratarinoita terveystieteistä:

Fysioterapiasta hoitotieteeseen

Tulevaisuuden työelämän vaikuttaja

Kehittäminen lähellä sydäntä

Terveydenhuollon tulevaisuus on digitaalinen

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019