Ohjaus ja tuki

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

Tietoa opiskelun ohjauksesta ja tuesta: ks. Opiskelijalle-sivut Tukea opiskeluun

 

Omaopettajatoiminta. Oulun yliopiston kaikkien tiedekuntien koulutusohjelmiin on nimetty yksi tai useampi omaopettaja.

Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta ja sen tarkoituksena on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistoon, opiskeluympäristöön sekä erityisesti omaan opiskelualaan.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat: ks. tiedekunnan verkkosivu

 

Lisätietoa opiskelu- ja uraohjauksesta ja opiskelun tuesta yliopiston verkkosivuilla.

 

 

Ohjeita opiskelijalle

Kysymyksiä opintoasioissa:
Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen study.medicine(at)oulu.fi saat nopeimmin vastauksen kysymykseesi.

Läsnäolo opetuksessa:
Opintojakson ensimmäisellä luennolla tai opetuskerralla on syytä olla läsnä. Tällöin sovitaan opintojakson käytännöistä. Muutoin luennot ovat pääsääntöisesti (ellei toisin ole sovittu) vapaaehtoisia. Harjoituksissa vaaditaan 80 % läsnäolo.

Opinnoissa eteneminen:
Opiskelijan tulee opintoja suunnitellessaan huomioida opintojen etenemisjärjestys: yleisopinnot, perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Opintojaksolle osallistumisen edellytykset, kuten aikaisemmat opinnot, on kuvattu opinto-oppaassa.

Opintojaksolle ilmoittautuminen:
Opiskelijan tulee ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle WebOodissa ilmoittautumisaikana. Opintojaksolle voivat osallistua vain sille ilmoittautuneet opiskelijat.

Tenttiin ilmoittautuminen:
Opiskelijan tulee ilmoittautua jokaiseen tenttiin WebOodissa ilmoittautumisaikana. Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut tenttiin WebOodissa, ei hänen tenttiään arvioida.

Opintosuoritusten arviointi:
Opintosuoritusten arviointi suoritetaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut opintosuoritukset arvioitavakseen. Opintosuoritukset kirjataan WebOodiin koulutuksen lähipalvelupisteessä.

Yhteydenotot opettajiin:

Hoitotieteen opettajan tavoittaa parhaiten sähköpostilla. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oulu.fi.Opintojesi sujuvuuden ja opettajien työnorganisoinnin varmistamiseksi, toivomme sinun palauttavan opintosuoritukseesi liittyvän tehtävän/opinnäytetyösi lukukauden alussa tai vähintään kahta viikkoa ennen lukukauden loppumista. Näin varmistamme, että saat riittävästi ohjausta opintojesi tueksi.

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019