Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löytyvät WebOodista tiedekunnittain ja tutkinto-ohjelmittain.

Terveystieteiden opinnot eriytyvät maisterivaiheessa. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman hoitotieteen hakukohteen kautta opinto-oikeuden saaneen opiskelijan suuntautumisvaihtoehto (hoitotiede tai terveystieteiden opettaja) täsmennetään hakemuksesta, joka opiskelijan tulee tehdä kandidaatin opintojen aloittamisvuonna erikseen ilmoitettavana ajankohtana (haku hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoihin 2018-19, ks. Haku suuntautumisvaihtoehtoihin).

Opinto-oppaisiin on liitetty tutkintorakenteet, joiden pohjalta opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

 

Viimeksi päivitetty: 20.9.2018