Harjoittelu

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

Harjoitteluun liittyvät yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet: ks. Opiskelijalle-sivut Harjoitteluun

 

Kaikkiin kolmeen terveystieteiden maisteriohjelmaan kuuluu pakollisena harjoittelu, jonka laajuus ja ajankohta vaihtelevat maisteriohjelman mukaan.

- Hoitotieteen maisteriohjelma – Kliininen harjoittelu (10 op) - pakollinen 2016-17 OPSista lähtien

- Terveystieteiden opettajan maisteriohjelma – Opetusharjoittelut I, II ja III (yht. 20 op)

- Terveyshallintotieteen maisteriohjelma – Johtamisen soveltava reflektointi I ja II (yht. 10 op)

Harjoitteluopintojaksojen tarkemmat kuvaukset löytyvät WebOodista opintojen aloitusvuoden mukaisesta OPSista. Lisäksi opiskelija saa lisätietoa Optimasta harjoitteluun ilmoittauduttuaan.

Harjoitteluun valmistautuminen alkaa yhteydenotolla harjoitteluopintojakson vastuuopettajaan. Opettajan kanssa käytävissä keskusteluissa varmistetaan, että opiskelijan harjoittelua koskevat suunnitelmat, tavoitteet ja harjoittelupaikka vastaavat harjoittelulta edellytettäviä osaamistavoitteita, sisältöä ja kestoa. Samalla opiskelija saa ohjeet harjoittelun dokumentoimiseen ennen ja jälkeen harjoittelun. Harjoittelutuki- ja sopimusasioissa auttaa tarvittaessa myös harjoittelun yhteyshenkilö.

Terveystieteiden maisteriohjelmien opiskelijoille on koottu oma lista mahdollisista harjoittelupaikoista ja niiden yhteyshenkilöistä.

Myös Oulun yliopiston Harjoittelu –sivulle on kerätty yliopiston opiskelijoille suunnattuja harjoittelupaikkoja.

Esim.  Suomen akateemisten rekrytointipalveluiden verkosto Aarresaari.net tarjoaa yliopisto-opiskelijoille erilaisia työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Oulun yliopistolle tarjotut paikat löydät tästä linkistä.

Harjoittelu-sivustolta löydät myös paljon harjoittelua koskevaa yleistä tietoa kuten esim.

- kotimaiseen harjoitteluun liittyvä harjoittelutuki

- ulkomaan harjoittelu

- vinkkejä työnhakuun

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019