Valmistuminen

Huom! Tutkimusyksikön Opiskelu-verkkosivuja ei enää päivitetä ja ne poistuvat käytöstä. Opiskeluun liittyvät asiat löytyvät aihealueittain yliopiston Opiskelijalle-verkkosivuilta (ks. yleisten osioiden lisäksi "Sinulle"-osiot → "Terveystieteet").

Valmistumiseen liittyvät yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet: ks. Opiskelijalle-sivut Opinnäytetyö ja valmistuminen

 

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen tarkistaminen, tutkinnon koostaminen ja tutkintotodistus

Tutkintotodistukset myöntää lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani. Ks. yleiset ohjeet tiedekunnan verkkosivulta: Valmistuminen.

Huom! Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi 

  • Ota hyvissä ajoin ennen arvioitua valmistumisajankohtaa yhteyttä opintoasiainsihteeriin, jonka kanssa voit käydä läpi opintosi ja suunnitella tutkintosi. Kaikki tutkintoon (TtK/TtM) kuuluvat opinnot tulee olla suoritettuina ja kirjattuina Oodiin noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää. Koulutuksen lähipalvelupisteen yhteystiedot löydät tästä linkistä
  • Täytä ja lähetä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. (Huom. Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä.) 
  • Kandidaatin tutkintoon liittyy valtakunnallinen kandipalaute, jonka tarkoituksena on selvittää kandidaatin tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandipalautteeseen vastataan kandidaatin tutkintotodistushakemuksen jättämisen yhteydessä (ks. OSAT Opiskelijan ohje). 
  • Maisteritutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään seurataan yliopistojen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä (ks. lisätietoja Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalveluiden sivustolta). 
  • Tutkintotodistus tehdään tutkintotodistusten myöntöpäivinä sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt  tutkintotodistushakemuksen ja kaikki tutkintoon (TtK/TtM) vaadittavat opinnot on suoritettu.

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019