TerOpe – Osaavat opettajat yhdessä! – valtakunnallinen terveystieteiden opettajankoulutuksen ja soteku-opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

OKM- kärkihanke

Projektin kuvaus

Hankkeessa uudistetaan valtakunnallisesti terveystieteiden opettajankoulutusta ja kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajille täydennyskoulutusmalli tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin perustuen. Hankkeessa pilotoidaan yhteinen digiosaamisen opintokokonaisuus opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Tuloksena alan opettajien, opettajankouluttajien ja -opiskelijoiden laaja-alainen osaaminen ja monitieteinen yhteisöllisyys lisääntyvät.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Hanke kytkeytyy saumattomasti korkeakoulujen strategioihin ja tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä korkeakouluissa laajasti.

  • Valtakunnalliset osaamisvaatimukset tulevat terveystieteiden opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin.
  • Täydennyskoulutusmalli luo osaamisperustaiset rakenteet soteku-alan täydennyskoulutusohjelmille.
  • Digitaalia! –opintokokonaisuus yhtenäistää kansallista opetusyhteistyötä ja koulutustarjontaa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.
  • Digitaalinen osaamisverkosto tarjoaa opettajaopiskelijoille, opettajille ja opettajankouluttajille osaamisen jakamiselle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle puitteet hankkeen jälkeenkin.

Avainsanat: #terveystieteet #terveysala #sosiaaliala #osaaminen #opettajankoulutus #opettaja #digitalisaatio

Yhteistyökumppanit

Hanke on valtakunnallinen ja opettajankoulutuksen kehittämistavoitteiden mukainen. Hankkeessa on mukana Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto, ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

 

Tutkimusryhmät

  • Research Unit of Nursing Science and Health Management