EduPal -hanke

Projektin kuvaus

Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen-EduPal​

Hankkeessa kehitetään palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamiskuvaukset yhteistyössä työelämän kanssa. Hankkeessa kehitetään myös suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmiin perusopetukseen ja jatkokoulutukseen. Tavoitteena on että palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutus voi saavuttaa kansainvälisen huipputason.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kajaanin AMK ja yhteistyöhankeessa mukavana ovat seuraavat organisaatiot: 

Laurea amk, Jyväskylän amk,Karelia amk AB Yrkeshögskolan, Centria amk, Metropolia amk, Turun amk, Tampereen amk, Savonia amk, Oulun amk, Lapin amk, Diakonia amk, Vaasan amk, Saimaan amk, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, lääketiede ja Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Tutkimusryhmä

Pirjo Kaakinen

Pirjo Kaakinen

Post doc tutkija