Hyvinvointijohtamisen perusopinnot 25 op

HYVINVOINTIJOHTAMISEN PERUSOPINNOT 25 op 

 

Vuoden 2019 alusta alkavaksi suunniteltu Hyvinvointijohtamisen perusopintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston hallintotieteiden ja johtamisen sekä sosiaalityön tutkinto-ohjelmien kanssa. Hyvinvointijohtamisen perusopintokokonaisuudella pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä –verkostoissa.

 

Koulutuksen sisältö:

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa kiinnitytään seuraaviin keskeisiin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin teemoihin / asiakokonaisuuksiin:

  • strategiaperustaisuus
  • moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö
  • osallisuus ja asiakaslähtöisyys
  • tietoperustaisuus  
  • muuttuvat toimintaympäristöt

Opintokokonaisuus koostuu viidestä viiden opintopisteen laajuisesta verkko-opintoina toteutettavasta moduulista:

 

I Johdatus hyvinvointijohtamiseen 5 op

II Moniammatillinen työ ja –johtaminen 5 op

III Osallisuus, toimijuus ja yhteistyö 5 op

IV Tieto osana hyvinvointijohtamista 5 op

V Hyvinvointijohtaminen ja muuttuvat toimintaympäristöt 5 op

 

Opintokokonaisuuden voivat valita sivuaineeksi niin terveyshallintotieteen kuin hoitotieteenkin pääaineopiskelijat.

 

Opintokokonaisuudesta kerromme tarkemmin 11.9. järjestettävässä vapaaehtoisessa omaopettajatapaamisessa (ilmoittautuminen Weboodissa: 352001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen). Ilmoittautumisesta Hyvinvointijohtamisen opintokokonaisuuteen tiedotamme myöhemmin.

Lisätietoja: Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas (moona.huhtakangas(at)oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 3.9.2018