Näyttöön perustuva toiminta -tutkimusohjelma

Näyttöön perustuva toiminta

Kuulumme ainoana suomalaisena hoitotieteellisenä ja terveyshallintotieteellisenä tutkimusyksikkönä Suomen Joanna Briggs Institute (JBI) –yhteistyökeskuksen viralliseksi yhteistyökumppaniksi.

 • Tuotamme näyttöön perustuvan toiminnan osaajia
  • terveystieteiden maisterikoulutuksessa
  • terveystieteiden tohtorikoulutuksessa (JBI Comprehensive Systematic Review –koulutus)
  • täydennyskoulutuksessa yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus.fi) kanssa
 • Tuotamme ja tiivistämme tutkimusnäyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon, sen koulutuksen ja johtamisen keskeisiin tiedon tarpeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti
  • järjestelmälliset/systemaattiset kirjallisuuskatsaukset
  • näyttövinkit yhteistyössä Hotuksen kanssa
  • kansalliset hoitotyön suositukset yhteistyössä Hotuksen kanssa
 • Edistämme näytön levittämistä ja käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteistyössä palvelu- ja koulutusjärjestelmän ja Hotuksen kanssa
  • sosiaali- ja terveydenhuollon, alan koulutuksen ja johtamisen prosessien ja lopputulosten arviointi
  • näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen arviointi
  • asiantuntijoina näytön levittämisessä ja käyttöönotossa

Tutkimusryhmä: Maria Kääriäinen, Outi Kanste, Pirjo Kaakinen, Helvi Kyngäs, Annukka Tuomikoski, Arja Holopainen, Merja Meriläinen, Hanna-Leena Melender opinnäytetyön tekijät: Elina Koota TtT-opiskelija; Pro-gradut: Sanna Holappa, Minna Arvola, Saija Ylimäki, Klasila Satu, Tiia Yrttiaho, Tuomas Moilanen

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 9.10.2019