Vaikuttavutta johtamiseen sotepalveluissa -OKM hanke

Projektin kuvaus

Hanke toteutetaan 37op kokonaisuutena hoitotyön johtajille ja sellaisiksi aikoville.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Koulutus vahvistaa osallistujien asiantuntijuutta strategisessa ja lähijohtamisessa sekä tukee heidän kykyään uudistaa johtamista digitalisoituvassa palvelujärjestelmässä.
  • Koulutus lisää johtajien valmiuksia sote-alan vetovoimaisuuden ja osaamisen varmistamiseen
  • Lisää valmiuksia väestön terveyden sekä asiakas- ja potilastyön vaikuttavuuden edistämiseen monialaisessa yhteistyössä.  

 

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Projektin tulokset

Hankkeen tulokset:

Koulutuksen avulla vahvistetaan sosiaali- ja terveysalojen vetovoimaisuuta sekä varmistetaan korkeatasoinen johtajuus, millä osaltaan varmistetaan kaikille yhdenvertaiset sekä tasa-arvoiset hyvinvointipalvelut. Koulutus vahvistaa osallistujien johtajuutta, mikä osaltaan parantaa heidän työnsä tuottavuutta, tuloksellisuutta sekä laatua.

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen yksikkö ja mukana ovat Oulun, Tampereen, Turun ja Åbo Akademin (Vaasa) yliopiston hoitotieteen tutkimusyksiköt.

 

 

Tutkimusryhmä

Pirjo Kaakinen

Pirjo Kaakinen

Post doc tutkija