Hoitotiede

Hoitotieteen koulutusohjelman opinnot koostuvat yleis-, perus-, kieli- ja viestintäopinnoista sekä aine- ja syventävistä opinnoista.

Oppiaineen pääedustaja on professori Arja Isola.

Hoitotieteen opetushenkilökunta:
professori Arja Isola
professori Helvi Kyngäs
lehtori Satu Elo
tohtorikoulutettava Ulla Timlin

Lisätietoja kandidaatin ja maisterin tutkintoon tähtäävästä opintojaksotarjonnasta.

Viimeksi päivitetty: 19.8.2013