SAS-koodauskurssi opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle

SAS Instituutti järjestää akatemiaohjelmassaan matemaattisten tieteiden laitoksen ja tietohallintopalveluiden kanssa SAS-koodauskurssin.

SAS on data-analytiikan työväline. Tällä kurssilla keskitytään SAS–ohjelmiston käyttöön tilastollisena ohjelmistona. Varsinaisiin tilastollisiin analyyseihin ei kurssilla juurikaan perehdytä, vaan keskitytään ohjelmiston perusominaisuuksiin kuten käyttöliittymään tutustumiseen, aineistojen käyttöönottoon, aineistojen muokkaamiseen sekä aineistojen kuvailevaan tarkasteluun (esim. kuvien, tunnuslukujen ja taulukoiden avulla). Edellä mainitut asiat toteutetaan SAS–ohjelmakoodin avulla ja se antaa hyvät valmiudet myös tilastotieteellisten ominaisuuksien opiskeluun.

SAS–ohjelmoinnin opettelussa lähdetään liikkeelle perusasioista, joten aiempaan osaamista ei tarvita ohjelmoinnista eikä SASista. SAS-koodauksen perusteet opiskellaan perustuen kirjaan The Little SAS Book, jonka kurssilaiset saavat omaksi. Tutustutaan myös visuaaliseen analytiikkaan.

Aika ja paikka:
ma 12.12. klo 9-16 TF103 (Koneenkatu 1.krs., Linnanmaa)
ti 13.12. klo 9-16 TF103 (Koneenkatu 1.krs., Linnanmaa)
ke 14.12. klo 9-12 PK251 (Tiedekirjasto Pegasus, 2.krs., Linnanmaa)

Opettaja Timo Hurme, opetuskieli suomi

Kurssille voivat osallistua opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta.

Läsnä olevalla opiskelijalla on mahdollisuus saada 1 op.

Ilmoittautuminen yliopiston henkilöstöportaalin kautta viimeistään 2.12.2016. Henkilöstökoulutusportaalin linkki toimii yliopiston verkossa ja eduroamissa. Jos olet muualla, kirjaudu ensin VPN –etäkäyttöpalvelun kautta. Henkilöstökoulutusportaalin linkki: http://www.oulu.fi/henkilostokoulutus

Lisätietoja: tilastotuki@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 1.12.2016