Tietoturva Oulun yliopistossa

Yliopiston tavoitteena on luoda ja ylläpitää luotettava ja turvallinen ympäristö henkilökunnan, opiskelijoiden sekä muun yliopistoyhteisön ja sen piirissä toimivien sidosryhmien tietojenkäsittelyyn.

Tietojen turvaamisen tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot Oulun yliopistossa määritellään tietoturvapolitiikassa.

Käyttösäännöt sitovat ja velvoittavat jokaista yliopiston ICT-palvelujen, -laitteiden, sovellusten ja verkkojen käyttäjää.

Tietoturvaan liittyviä linkkejä:

29.5.2015

Käyttösäännöt

IT-palvelujen käyttösäännöt sitovat ja velvoittavat kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä, IT-palvelujen ja järjestelmien käyttäjiä sekä kaikkia yliopiston yksiköitä.

29.5.2015

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostin käyttösäännöt opiskelijalle.

29.5.2015

Tietoturvapolitiikka lyhyesti

Oulun yliopiston tietoturvallisuuden peruspilarit on esitetelty tällä sivulla. Tietoturvapolitiikka kokonaisuudessaan on luettavissa yliopiston Patio-intranetissä.

29.5.2015

IT-palveluiden väärinkäyttö ja keskeinen lainsäädäntö

Yliopiston IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua.

29.5.2015

Tietoturvapoikkeamasta ilmoittaminen

Ohjeet, kuinka ilmoitat havaitsemastasi tietoturvapoikkeamasta.

13.6.2013

Tietoturvaoppaita opiskelijalle

Tietoturvaoppaat on tarkoitettu ensisijaisesti yliopisto-opiskelijoiden käyttöön. Henkilökunnan vastaavat oppaat ovat Patio-intrassa.