Oulun ja Lapin yliopistojen Arktinen työpaja

Oulun ja Lapin yliopistojen Arktisen neuvottelukunnan toimeksiannosta Thule-instituutti järjestää yliopistojen yhteisen työpajan 'Tutkimus- ja koulutusyhteistyö uudelle tasolle' Oulun yliopistolla 17.11.2016.

Työpajan tarkoituksena on ideoida, miten yliopistojen tutkimus- ja koulutusyhteistyötä voidaan syventää. Työpaja toteutetaan viidessä, molempien yliopistojen tutkimukseen ja koulutukseen liittyvässä temaattisessa ryhmässä. Teemat ovat:

  1. Ilmasto- ja ympäristömuutos arktisella alueella luonnon- ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta
  2. Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus, tasa-arvokysymykset ja kansainvälinen alkuperäiskansatutkimus, globalisaatio, geopolitiikka ja turvallisuus
  3. Sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys kaupunkisuunnittelussa, terveys ja hyvinvointi kylmässä ja sosiaalityö pohjoisessa, muuttuva työ ja työyhteisöt
  4. Yhteiskunnallinen kaivostutkimus ja kaivosjuridiikka, kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen luonnonvarakysymyksissä
  5. Arktinen palvelumuotoilu, matkailu ja ekosysteemipalvelut

TYÖPAJAN OHJELMA:
Aika: 17.11.2016
Paikka: Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1

10.30 – 11.00  Ilmoittautuminen ja kahvit
11.00 – 11.20  Tervetuloa. Avauspuheenvuorot. Vararehtori Helka-Liisa Hentilä (Oy) ja johtaja Timo Koivurova, Arktinen keskus (Ly)
11.20 – 11.30  Arktisen yhteistyön kansainvälinen ja kansallinen tilannekuva. Kari Strand ja Timo Koivurova
11.30­ – 13.15  Tutkimuksen esittely teemoittain. Yliopistojen tutkijoitten puheenvuorot työpajan teemoihin liittyen
13.15 – 14.15  Lounas
14.15 – 14.30  Työpajojen (5kpl) järjestäytyminen. Ohjeistus, päivän kulku, työskentelytilat. Kari Strand
14.30 – 16.00  Työpajatyöskentely rinnakkaistyöpajoissa. Ryhmät koostavat teemoista ehdotuksia tutkimus- ja koulutusyhteistyön syventämiseksi
16.00 - 16.20  Kahvi
16.20 – 17.20  Työryhmien tulosten purku ja keskustelu
17.20 – 17.30  Jatkosuunnitelmat ja päivän päätös. Kari Strand ja Timo Koivurova

Työpajan ohjelma löytyy myös pdf-tiedostona täältä.

Työpaja on avoin ja maksuton Oulun ja Lapin yliopiston tutkijoille, mutta tilaisuuteen tulee ilmoittautua.

Lisätietoja työpajasta: tutkimusprofessori Kari Strand, Thule-instituutti, Oulun yliopisto (kari.strand at oulu.fi),
johtaja Timo Koivurova, Arktinen keskus, Lapin yliopisto (timo.koivurova at ulapland.fi).
Käytännön järjestelyt Pirjo Taskinen, Thule-instituutti (pirjo.taskinen at oulu.fi, puh. 0294 483562)

Viimeksi päivitetty: 17.11.2016