Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearviointi käynnistyy

Oulun yliopisto on käynnistänyt arviointimenettelyn Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi.

Arvioinnissa selvitetään eri osapuolten ja asiantuntijoiden kanssa vedenhankintaan liittyvät tavoitteet, vaihtoehdot ja vaikutukset. Tavoite on antaa suositukset hyväksyttävistä vaihtoehdoista päätöksentekijöille kesäkuussa 2014.

Oulun kaupunki on velvollinen järjestämään riittävän vesihuollon myös poikkeusoloissa. Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan veteen. Nykyisellään varajärjestelmä on riittämätön, ja kanta-Oulun alue kuuluu alhaisimpaan varmuusluokkaan (luokka III) ainoana suurena kaupunkina Suomessa. Oulun tulisi nostaa vedenhankinnan varmuusluokitustaan III-luokasta vähintään II-luokkaan. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on maa- ja metsätalousministeriön kehotuksesta pyytänyt Oululta ratkaisuesitystä vedenhankinnan varmistamiseksi mahdollisimman pian.

Vesihuollon varmistamishanke on pitkittynyt ja saanut osakseen arvostelua. Oulun kaupungin pohjavesiseminaarin (25.3.2013) jälkeen päätettiin selvittää vedenoton vaihtoehdot uudestaan. Oulun Vesi teki esiselvityksen Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista, ja sen jälkeen Oulun kaupungin liikelaitoksen johtokunta (29.1.2014) ja kaupunginhallitus (10.2.2014) hyväksyivät monitavoitearvioinnin toteuttamisen Oulun yliopiston johdolla.

Monitavoitearviointi on menetelmä, jossa sidosryhmät ja päätöksentekijät yhdessä asiantuntijoiden kanssa suunnittelevat ja arvioivat monimutkaisia ongelmia. Menetelmän avulla saadaan kokonaiskuva suunnittelutilanteesta, eri osapuolten näkökulmista, vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Tämä muodostuu yhdistämällä arviointitietoa, osapuolten tavoitteita ja arvoja. Arviointi on läpinäkyvää ja lisää tulosten hyväksyttävyyttä. 

Menetelmä tuottaa päättäjien avuksi selkeät perustelut sille, miksi jokin vaihtoehto on valittu tai miksi jokin vaihtoehto ei ole toteuttamiskelpoinen. Monitavoitearvioinnista on hyviä kokemuksia kärjistyneiden ja ristiriitaisia intressejä sisältävien hankkeiden suunnittelussa sekä Suomessa että maailmalla, esimerkiksi vesistöjen säännöstelyssä.

Oulun yliopisto ja hankkeessa menetelmällistä tukea antava Suomen ympäristökeskus (SYKE) saavat rahoituksensa monitavoitearvioinnin toteuttamiseen Suomen Akatemian vesitutkimusohjelmasta (AQVI-hanke) ja Euroopan unionilta (IMPERIA-hanke LIFE11 ENV/FI/905).

Monitavoitearvioinnin toteuttamisesta ja aikataulusta saa lisää tietoa hankkeen nettisivuilta (www.oulu.fi/thule/vesiarviointi) ja alla mainituilta henkilöiltä sekä Aleksinkulmassa 26.2. järjestettävässä keskustelutilaisuudessa (ks. ohjelma).

Lisätietoja:

  • yliopistotutkija, dosentti Timo P. Karjalainen (timo.p.karjalainen (ät)oulu.fi), puh. 0400 662 171
  • tutkija Lauri Rantala (lauri.rantala(ät)oulu.fi), puh. 050 3480 620
  • tutkija Pekka Rossi (pekka.rossi(ät)oulu.fi)

 

Viimeksi päivitetty: 11.2.2014