Kokonaisvaltaista luonnonvarojen hoidon mallia arktisella alueella kehittävä hanke sai rahoituksen

Yliopistotutkija Timo P. Karjalaisen johtama tutkimushanke 'Kokonaisvaltainen tutkimusperusta sopeutuvalle yhteishallinnalle Arktisella alueella:esimerkkinä Tenon lohi' sai Suomen Akatemian Arktisessa haussa 226 000 euron rahoituksen.

Hankkeessa selvitetään arktisten alueiden kulttuurille ja elinkeinoille tärkeän Atlantin lohen kantojen tilaa, joka on viime aikoina heikentynyt. Lohikantojen hoidon suurimmat haasteet liittyvät ihmistoiminnan ja ympäristötekijöiden vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen.

Hankkeen tavoitteet edistävät arktisten luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeessa tutkitaan Tenon lohikantojen ekologisia ja geneettisiä muutoksia ja tunnistetaan keskeiset ihmistoimintaan ja ilmastoon liittyvät tekijät, jotka ovat aiheuttaneet muutoksia sekä määritetään niiden vuorovaikutukset.

Hankkeessa tutkitaan myös lohen elinkiertopiirteiden geneettistä perustaa kantojen monimuotoisuuden ja vakauden suojelemiseksi.

Loheen liittyvää paikallistietoa ja kantojen hoitoa käytetään esimerkkinä tutkimuksen, luonnonvarojen käyttäjien sekä hallinnon nivomiseksi yhteen kokonaisvaltaiseksi luonnonvarojen hoidon malliksi.

Hankkeen kesto on 1.1.2015 - 31.12.2018.

Viimeksi päivitetty: 19.12.2014