University of Oulu, 2016

Arctic Five -yhteistyö

Hyvä tulevaisuus pohjoisilla ja Arktisilla alueilla vaatii yhteisiä ponnistuksia koulutuksen, tutkimuksen, ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen turvaamiseksi. Vahva ja aktiivinen yhteistyö alueen toimijoiden kesken mahdollistaa eri yhteistyökumppaneiden kokemuksista ja käytännöistä oppimisen ja niiden hyödyntämisen vastavuoroisesti, ja tarjoaa synergiaetuja jotka vahvistavat arktisten ja pohjoisten alueiden merkitystä kansainvälisesti.

Arctic Five (Arctic5) on viiden Pohjois-Suomessa, -Ruotsissa- ja -Norjassa sijaitsevan yliopiston yhteistyöfoorumi. Mukana yhteistyössä ovat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Luulajan Teknillinen yliopisto, UiT –Norjan Arktinen yliopisto ja Uumajan yliopisto. Thule –instituutti koordinoi Oulun yliopiston Arctic5 –yhteistyötä.

Arctic5 –yhteistyö jakaantuu eri teema-alueille, joita tällä hetkellä ovat terveys, energia ja kaivannaisala. Uusia kehittymässä olevia teema-alueita ovat opettajankoulutus, aluekehitys ja alkuperäiskansat. Yhteistyömuotoja ovat erilaiset työpajat, tapaamiset, kurssit ja seminaarit, joiden myötä kehitetään yhteisiä koulutusohjelmia, vaihto-ohjelmia, tutkimuskonsortioita ja –hankkeita.

Lue lisää Arctic5-yhteistyöstä täältä.

 

Viimeksi päivitetty: 9.4.2019