University of Oulu, 2016

INTERACT

Thule-instituutti on mukana tutkimusasemien muodostamassa INTERACT -verkostossa (The International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic), jossa se vetää ja koordinoi Transnational Access –työpakettia. INTERACT –verkostolla on EU H2020 projektirahoitus vuosiksi 2016-2020.

Thule –instituutti vetää ja koordinoi INTERACT -hankkeen suurinta työpakettia, Transnational Access –aktiviteettia. Koko INTERACT-verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 80 tutkimusasemaa 16 maassa. EU H2020 rahoittaman projektikonsortion pääkoordinaattori on Lundin yliopiston Ruotsissa ja siihen kuuluu 47 partneria 19 maassa. Tansnational Access –työpaketin ohella muita INTERACT -hankkeen työpaketteja ovat Scientific Coordination, Mentoring and Education, Station Manager’s Forum, Joint Research Activities (Red Phone Environmental Alert System, Developing Technology for Drones, and Harmonizing and Improving Biodiversity Monitoring), ja Adapting to Environmental Change.

Transnational Access (TA) tarkoittaa tukea, jonka avulla tutkijat voivat tehdä tutkimustyötä INTERACT-verkostoon kuuluvilla tutkimusasemilla ilmaiseksi, sisältäen aseman palveluiden käytön ja matka- ja majoituskulut. Yhteensä 43 INTERACT –verkostoon kuuluvaa tutkimusasemaa tarjoaa yhteensä 7800 päivää TA:ta neljä vuotta kestävän EU H2020 rahoituksen aikana. Transnational Access –aktiviteetissa on kaksi eri muotoa, joista tutkimusvierailut on ensimmäinen ja Remote Access (RA) toinen. Remote Access:ssa tutkijat eivät itse fyysisesti vieraile asemalla, vaan sen sijaan tutkimusasemien henkilökunta kerää näytteet tutkijoiden puolesta tutkimussuunnitelman mukaisella tavalla. Tällä hetkellä 17 asemaa tarjoaa RA:ta. Haku sekä TA:n että RA:n saamiseksi järjestetään kerran vuodessa; saapuvat hakemukset läpikäyvät tieteellisen arvioinnin ja asemat valitsevat projektit joille TA tai RA myönnetään arvioinnin jälkeen.

Transnational ja Remote Access:in lisäksi 29 asemaa tarjoaa myös virtuaalista accessiä (VA), joka tarkoittaa internetissä vapaasti saatavilla olevaa pääsyä aseman keräämiin aineistoihin. Virtual Access on kootusti tarjolla INTERACT:n nettisivuilla niin kutsutun INTERACT Virtual Access single-entry pointin kautta.

Thule –instituutissa sijaitseva INTERACT Transnational Access –toimistossa työskentelee kaksi henkilöä: työpaketin johtaja Kirsi Latola ja työpaketin koordinaattori Hannele Savela. TA-toimiston tehtäviin kuuluvat mm. TA- ja RA-hakuihin ja hakemusten arviointiin liittyvät käytännön järjestelyt, yhteydenpito ja tiedottaminen tutkijoiden ja tutkimusasemien suuntaan, erilaisten aihepiiriin liittyvien tapahtumien järjestäminen ja raporttien valmistelu EU:lle.  

 

Viimeksi päivitetty: 3.8.2018