University of Oulu, 2016

Muu toiminta

Thule-instituutti tekee yhteistyötä useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja koulutusinstituutioiden kanssa ja Arktisen Neuvoston työryhmissä.

Thule –instituutti on aktiivinen partneri lukuisissa pan-arktisissa verkostoissa ja EU –projekteissa, mukaan lukien EU Arctic Cluster –projektit. Esimerkkejä näistä löytyy alta.

Thule –instituutti osallistuu lisäksi kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusstrategiatyöhön, jonka tarkoituksena on kohdentaa tutkimusta yhteiskunnallisesti tärkeisiin ja ajankohtaisiin aihepiireihin. Tästä esimerkkinä LYNET Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä . 

 

Viimeksi päivitetty: 3.8.2018