University of Oulu, 2016

Arktinen yliopisto

Arktinen yliopisto (UArctic) on 188 yliopiston, collegen, tutkimusinstituutin ja järjestön muodostama monitieteinen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tekevät yhteistyötä arktisen alueen koulutuksen, tutkimuksen ja tiedonvälityksen saralla. UArcticin jäsenet sijaitsevat kaikissa kahdeksassa arktisessa maassa sekä myös muualla Euroopassa ja Aasiassa.

Oulun yliopistolla on yhtenä Arktisen yliopiston perustajajäsenenä keskeinen rooli sekä Arktisen yliopiston johtajistossa että uusien aktiviteettien ja verkostojen kehittämisessä. Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki on Arktisen yliopiston Board of Governors varapuheenjohtaja, tutkimusprofessori Arja Rautio on tutkimusvararehtori  ja vieraileva professorimme Jeffrey Welker on Research Chair. Arktisen yliopiston tutkimustoimisto sekä temaattisten verkostojen koordinointi sijaitsee Thule-instituutissa. Toimistossa työskentelee neljä henkilöä: tutkimusvararehtori, temaattisten verkostojen johtaja, koordinaattori ja post-doc –tutkija. Oulun yliopiston tutkijat ovat aktiivisesti mukana temaattisissa verkostoissa, jotka tarjoavat ainutlaatuisia koulutus- ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia etenkin maisteri- ja tohtoritasolla. Sen lisäksi Oulun yliopisto osallistuu Arktisen yliopiston vaihto-ohjelmaan north2north, joka on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille ja jota hallinnoidaan kansainvälisestä yksiköstä.

Arktisessa yliopistossa toimii tällä hetkellä 43 eri tieteenalaan ja problematiikkaan keskittyvää temaattista verkostoa sekä 4 instituuttia. Verkostot toimivat etenkin  koulutus-  ja tutkimusyhteistyössä ja tiedonvaihdossa ja –välityksessä etenkin ajankohtaisista arktisista aiheista.

Oulun yliopisto vetää Communicating Arctic Research –temaattista verkostoa, ja toimii varajohtajana Health and Wellbeing in the Arctic –temaattisessa verkostossa. Lisäksi se on mukana seitsemässä muussa temaattisessa verkostossa: Arctic Engineering, Arctic Geology, Arctic Telecommunications and Networking, Commercialization of Science and Technology for the North, Northern Food Security, Northern Tourism, Sustainable Production and Foraging of Natural Products in the North.

 

Temaattisten verkostojen ja tutkimuksen toimisto Thule -instituutissa

Arktisen yliopiston tutkimustoimistoa johtaa tutkimusvararehtori, tutkimusprofessori Arja Rautio. Arktisen yliopiston tutkimustoiminnan tavoitteena on lisätä tutkimusyhteistyötä Arktisen yliopiston jäsenten välillä, luoda yhteistyömahdollisuuksia ulkopuolisten tahojen kanssa ja edistää jäsentensä mahdollisuuksia tutkimusrahoituksen saamiseen. Arktisen yliopiston temaattisten verkostojen koordinaatio, mikä sijaitsee myös Thule-instituutissa, tukee verkostojen toimintaa ja neuvoo yhteisten aihealojen koulutus-, tutkimus- ja tiedotusaktiviteeteissa. Yleisen temaattisen verkostojen toimintojen koordinoinnin ohella toimiston palvelut tähtäävät tutkimusyhteistyön lisäämiseen ja rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen. Toimistossa työskentelevät temaattisten verkostojen johtaja Kirsi Latola, koordinattori Hannele Savela ja post-doc –tutkija Anatasia Emelyanova.

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.9.2018