Oulun vedenhankinnan monitavoitearviointi

LOPPURAPORTTI LUETTAVISSA TÄSTÄ

Päivitys: 4.8.2015

Kaupunginvaltuuston päätöstä kiirehdittiin ELY-keskuksen kehotuksesta. Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2015 tiukan äänestyksen (34-33) jälkeen jatkaa Viinivaaran pohjavesihankkeen edistämistä.

*

23.10.2014 Kaupunginhallitus päättää tutkia vaihtoehtoja lisää ennen päätöstä

Oulun vedenhankinnan varmistamisen ratkaisua lykätään vuoden 2016 loppuun. Kaupunginhallitus päätti 13.10.2014 tutkituttaa paremmin (1) Yli-Iin ja (2) Oulun lähialueiden pohjavesien (hajautettu ratkaisu) vaihtoehtojen antoisuutta ja veden laatua sekä tehdä yksityiskohtaisemmat laskelmat kustannuksista (katso pöytäkirjat). Näin ollen pitkittyneessä vedenhankinta-asiassa saatiin välipäätös aikaiseksi.

15.10.2014 Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri järjesti avoimen yleisötilaisuuden Oulussa Hotelli-ravintola Lasaretissa, jossa asian jälkipuintia käytiin suurella yleisöllä. Tilaisuus painottui Viinivaaran pohtimiseen, joka on herättänyt eniten keskustelua koko monitavoitearvioinnin aikana. Vuonna 2016 vaihtoehdot tulevat arvioiduksi tasavertaisemmin tutkitun tiedon puolesta. Vaihtoehtojen tasavertaista käsittelyä pidettiin positiivisena asiana ja siltä osin myös kaupunginhallituksen päätös sai kiitosta.

Oulun yliopiston tutkimysryhmä tulee julkaisemaan monitavoitearvioinnista tieteellisiä artikkeleita ja arvostamme yhteistyön jatkumista asian jälkipuinnin osalta!

Tämän sivuston päivittäminen ei ole tämän jälkeen aktiivista. Keskustelua asiasta voi edelleen virittää Facebook-sivustolla.

*

21.8.2014: Oulun vedenhankinta-asia etenee päätöksentekoportaissa

Oulun Vesi esitti Viinivaaran vaihtoehtoa valittavaksi Oulun liikelaitosten johtokunnalle, mutta liikelaitosten johtokunnassa sen sijaan haluttiin äänestää Viinivaaran ja hajautetun vaihtoehdon välillä. Äänestyksen perusteella hajautettu vaihtoehto valittiin jatkoon, mutta eriävänä mielipiteenä Viinivaaran vaihtoehto ja toive Yli-Iin pohjavesialueen tarkemmasta tutkimisesta kirjattiin pöytäkirjaan. Asia etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Katso aihetta koskeva uutisointi tapahtumia-sivulta. Keskustelua asiasta voi käydä myös Facebook-sivuillamme, jossa on kommentoitu mm. julkista keskustelua. Maksaako hanke todellakin 100 miljoonaa euroa?

*

13.8.2014: Monitavoitearviointi on valmistunut

Oulun vedenhankinnan monitavoitearviointi on päättynyt ja loppuraportti on julkaistu. Avaa / tallenna raportti tästä klikkaamalla.

Katso myös virallinen tiedote asiasta. Kiitämme suuresti kaikkia mukana olleita ihmisiä suuresta kiinnostuksesta ja hienosta yhteistyöstä monitavoitearvioinnin mahdollistamiseksi!

*

Tämä sivusto on perustettu ajankohtaiseksi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavaksi Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearvioinnista. Sisällöstä vastaa Oulun yliopiston Thule-instituutti. Pidämme sivustolla päiväkirjaa ja kerromme avoimesti monitavoitearviointiin liittyvistä tapahtumista. Kokoamme tänne asiantuntijoiden vastauksia yleisiin kysymyksiin. Monitavoitearviointia koskevaa avointa keskustelua varten on perustettu myös Facebook-sivusto.

Oulun yliopisto toimii monitavoitearvioinnin puolueettomana vetäjänä, joka saa rahoituksensa tähän tutkimukseen Suomen Akatemialta (AQVI-hanke) ja Euroopan Unionilta (Imperia-hanke). Oulun yliopistolla on näin ollen arvioinnissa oma erityinen tutkimusintressi, joka on riippumaton Oulun vedenhankinnan tavoitteista. Tavoite on helpottaa keskustelua, eri osapuolten oppimista ja päätöksentekoa vedenhankinnan tavoitteista ja vaihtoehdoista kärjistyneessä ja lukkiutuneessa tilanteessa. Näin on mahdollista löytää hyväksyttävä ja perusteltu ratkaisu Oulun vedenhankinnan varmistamiseksi.

Yhteydenotot:

  • yliopistotutkija, dosentti Timo P. Karjalainen (timo.p.karjalainen(ät)oulu.fi), Puh. 0400-662171
  • tutkija Lauri Rantala (lauri.rantala(ät)oulu.fi), Puh. 050-3480620
  • tutkija Pekka Rossi (pekka.rossi(ät)oulu.fi), Puh. 029-4484395

 

Viimeksi päivitetty: 4.8.2015