Arktisen tutkimuksen viikko korostaa ympäristön seurannan tärkeyttä

Arktisen tutkimuksen viikko huhtikuun alussa (5.-11.4.) kiinnittää huomiota arktisen alueen muuttuvaan tulevaisuuteen ja ympäristön seurannan tärkeyteen.

Arktiset alueet ovat kansainvälisen taloudellisen, poliittisen ja  tieteellisen mielenkiinnon kohteina. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen lisääntynyt hyödyntäminen kasvattavat myös ympäristöriskejä arktisella alueella. Tästä syystä arktisen ympäristön monitorointi ja tutkimus siellä tapahtuvien muutosten ymmärtämiseksi on tärkeää.

Arctic Science Summit Week 2014 konferenssin aiheena onkin, miten turvata arktisen ympäristön vakaus ja kestävyys ilmastonmuutoksen ja alueen luonnonvarojen taloudellisen hyödyntämisen paineissa. Kokouksessa laaditaan myös kansainvälistä strategiaa monitieteellisten, luotettavien ja kustannustehokkaiden arktisten mittauskampanjoiden edistämiseksi.

Konferensssi ensimmäistä kertaa Suomessa

Arktisten alojen konferenssi ’The Arctic Science Summit Week’ (ASSW 2014) ja ’The Second Arctic Observing Summit’ (AOS-2) järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Arctic Science Summit Week on kansainvälisten tiedejärjestöjen arktisen tutkimuksen suunnittelu- ja yhteistyökokous, joka on järjestetty vuosittain eri maissa jo 20 vuoden ajan.  Arctic Observing Summit on joka toinen vuosi järjestettävä kokous, joka edistää arktisen ympäristön tilan pitkäkestoista tieteellistä mittaamista ja seurantaa.

Arktisen tutkimuksen viikko on suunnattu kaikille arktista tutkimusta tekeville ja siitä kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, yrityksille ja tiedepolitiikan vaikuttajille.

Viikko kokoaa Ilmatieteen laitokselle ja Helsingin yliopistolle noin 300 alan tutkijaa ja tiedepolitiikan edustajaa kaikista arktisiin toimiin osallistuvista maista. Suomella on erinomainen tilaisuus edistää uutta arktista strategiaansa ja sen toimeenpanoa kansainvälisessä yhteistyössä. Konferenssiviikon aikana käynnistetään kolmannen kansainvälisen arktisen tutkimuksen suunnittelukonferenssin (3rd International Conference on Arctic Research Planning, ICARPIII) valmistelu.

Korkeatasoinen paneelikeskustelu päättää viikon

Arktisen viikon viimeisenä päivänä järjestetään Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa korkeatasoinen paneelikeskustelu arktisen tutkimuksen ongelmista ja mahdollisuuksista. Keskustelussa on mukana arktisten maiden poliittista johtoa ja alan keskeiset vaikuttajat.

Konferenssin pääjärjestäjinä toimivat Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopiston Thule-instituutti sekä useat arktista tutkimusta tekevät suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Lisätietoja:
www.assw2014.fi
 

Last updated: 8.1.2019