taustaa

Miten tähän on tultu ja miksi monitavoitearviointi?

Oulun vedenhankinnan varmistaminen juontaa juurensa 1980-luvulle Oulujoen heikkoon vedenlaatuun. Siirtyminen pohjaveteen olisi silloin ratkaissut sekä laatu- että turvallisuusongelman. Kohteeksi valikoituivat Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueella sijaitsevat Viinivaaran, Kälväsvaaran ja Ylikiimingin harjualueet. Hankkeelle teetettiin ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 2000-luvun alussa.

Hanke on elänyt vuosien saatossa, kuten myös sitä koskevat argumentit. Esimerkiksi veden laatu on parantunut huomattavasti Viinivaara-hankkeen alkuajankohdasta uusien puhdistusmenetelmien myötä. Samalla veden laadun sijaan on siirrytty puhumaan yhä enemmän varavesijärjestelmästä ja varmuusluokituksesta, jonka vesihuollon erityistilannetyöryhmä laati vuonna 2005 maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta (loppuraportti).

Nykyisellään varajärjestelmä on riittämätön, ja kanta-Oulun alue kuuluu alhaisimpaan varmuusluokkaan (luokka III) ainoana suurena kaupunkina Suomessa. Oulun tulisi nostaa vedenhankinnan varmuusluokitustaan III luokasta vähintään II luokkaan (50–120 l/d/asukas). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on maa- ja metsätalousministeriön kehotuksesta pyytänyt Oululta ratkaisuesitystä vedenhankinnan varmistamiseksi mahdollisimman pian.

Viinivaara-hanke pitkittyi ja sai osakseen arvostelua sekä kansalaisliikkeeltä että myös Vaasan hallinto-oikeudelta, joka 12.12.2012 päätöksessään (nro 12/0363/1) palautti asian käsittelyn aluehallintovirastolle tai vaihtoehtoisesti valtioneuvostolle. Hallinto-oikeuden mielestä hankkeella voi olla kielteistä vaikutusta Olvassuon ja Kiiminkijoen Natura-kohteisiin ja lähteisiin, eikä niiden arvojen heikentäminen ole perusteltua, koska kyseessä ei ole pakottava syy. Hallinto-oikeus kritisoi hanketta myös vaihtoehdottomuudesta sekä Vainionsuon tekoallas-hankkeen käsittelemisestä pohjavedenotosta erillään.

Oulun kaupunki järjesti kielteisen päätöksen jälkeen pohjavesiseminaarin (25.3.2013), jonka jälkeen päätettiin selvittää vedenoton vaihtoehdot uudestaan. Oulun Vesi teetti vuoden 2013 aikana esiselvityksen Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista, ja samaan aikaan Oulun yliopiston Thule-instituutti ja vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio neuvottelivat Oulun Veden kanssa monitavoitearvioinnin soveltamisesta vaihtoehtojen arviointiin omalla tutkimusrahoituksellaan. Oulun kaupungin liikelaitoksen johtokunta (29.1.2014) ja kaupunginhallitus (10.2.2014) hyväksyivät monitavoitearvioinnin toteuttamisen Oulun yliopiston johdolla.

Monitavoitearvioinnista on hyviä kokemuksia kärjistyneiden ja ristiriitaisia intressejä sisältävien hankkeiden suunnittelussa, esimerkiksi vesistöjen säännöstelyssä. Viimeksi Oulun yliopiston monitieteinen pohjavesi-ryhmä on ollut selvittämässä ja tutkimassa Rokuan pohjavesikiistaa.

 

Last updated: 11.2.2014