Uudet menetelmät parantavat ympäristövaikutusten arviointien laatua

SYKE, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Finland Oy ja SITO Oy tiedottavat

Uudet menetelmät helpottavat hankkeiden merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistamista, järjestelmällistä arviointia ja tulosten esittämistä havainnollisesti. Ne parantavat myös kansalaisten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia sekä ymmärrystä hankkeista ja niiden ympäristövaikutuksista.

Tulokset syntyivät juuri päättyneessä SYKEn johtamassa IMPERIA-hankkeessa ja ne ovat sovellettavissa kaikentyyppisiin ympäristövaikutusten arviointeihin. Oulun yliopiston Thule-instituutti oli hankkeessa mukana yliopistotutkija Timo P. Karjalaisen johdolla.

Hyvin toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) säästää ympäristöä ja resursseja sekä sujuvoittaa hankkeen suunnittelua, lupaprosessia ja toteutusta. Ympäristövaikutusten arviointeihin kohdistuu suuria ja osin ristiriitaisia odotuksia, joihin nyt voidaan paremmin vastata.

Tiedote IMPERIA-hankkeen tuloksista ja linkit hankkeen aineistoihin löytyvät Suomen ympäristökeskuksen sivulta.

Last updated: 21.1.2016