Hakeminen

Tiedeviestinnän maisteriohjelmaan valitaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Viimeisin haku toteutettiin tammikuussa 2017. Seuraavan kerran TIEMAan voi hakea kevään 2019 yhteishaussa.

Syksyllä 2019 alkaviin TIEMA-opintoihin haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 20.3.2019–3.4.2019 (15:00 UTC +2).

Hakijan tulee liittää Opintopolun hakemukseensa seuraavat liitteet:
- kirjoitelma (ks. ohjeet alla)
- opintosuoritusote
- todistus ja opintosuoritusote mahdollisista tutkinnon suorittamisen jälkeisistä opinnoista
- tutkintotodistus, jos tutkinto on suoritettu ulkomailla
 

VALINTAKRITEERIT

TIEMAan valittavilta henkilöiltä edellytetään motivaatiota, halua sitoutua opintoihin, mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa opiskeluun ja läsnäoloa vaativaan opetukseen sekä kiinnostusta mediaa ja tiedemaailmaa kohtaan. 

Tiedeviestinnän maisteriohjelman valinta perustuu

a) aiempaan opintomenestykseen,

b) hakemukseen liitettävään kirjoitelmaan ja

c) haastatteluun.

Maisteriohjelmaan voi hakea vähintään alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan viestintä- tai media-alan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittanut henkilö.

Kaikkien valintaperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna Opintopolun hakuajan päättymiseen mennessä.

 

a) Opintomenestys (0 – 8 p)

Opintomenestyksestä saa pisteitä yliopistotutkinnon pääaineen perus- ja aineopintojen tai AMK-tutkinnon perus- ja ammattiopintojen opintosuoritusten keskiarvon mukaan:

  • hyvä (3) tai hyvät tiedot, 2 p
  • kiitettävä (4), 5 p
  • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot, 8 p
     

b) Kirjoitelma (0–15 p)

Opintopolun hakemukseen liitetään alla olevan ohjeen mukaan laadittu kirjoitelma, jossa hakija perustelee koulutukseen hakeutumisensa sekä kuvailee toiveitaan, suunnitelmiaan ja ominaisuuksiaan. Kirjoitelman arviointiperusteet ovat kielenhallinta, ilmaisu ja sisältö.

Ohjeet kirjoitelman laadintaan

Kirjoitelmasi tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

1) Mikä on opintojesi kokonaistilanne?

2) Miksi olet nyt hakeutumassa tähän koulutukseen?

3) Mitkä kokemuksesi työssä tai harrastusten parissa ovat olleet merkityksellisiä ja haasteellisia tulevan ammattisi kannalta?

4) Millaisia näkemyksiä sinulla on tiedeviestinnästä ja millaisia tavoitteita sinulla on tiedeviestinnän alueella?

5) Miten pystyt järjestämään osallistumisesi lähiopetukseen, jota TIEMAssa on runsaasti?

Kirjoitelma tulee tehdä suomen kielellä. Kirjoitelman laajuus saa olla enintään 3 sivua. Käsinkirjoitettuja kirjoitelmia ei huomioida.
 

c) Haastattelu (0–22 p)

Yksilöhaastatteluun kutsutaan opintomenestyksen ja kirjoitelman perusteella enintään 25 hakijaa. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota, soveltuvuutta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi selvitetään kirjallisen tehtävän avulla hakijan kykyä esittää tiedettä yleistajuisesti.

Haastattelu käydään suomen kielellä. Jotta hakija voi tulla valituksi, tulee hänen saada haastattelusta vähintään 10 pistettä.

TIEMAan valitaan haastatelluista 12 parasta hakijaa opintomenestyksen (0–8 p), kirjoitelman (0–15 p) ja haastattelun (0–22 p) yhteispistemäärän perusteella. Tasapisteisiin päätyneiden hakijoiden paremmuuden ratkaisee haastattelusta saatu pistemäärä.
 

OPISKELIJAVALINNAN AIKATAULU

TIEMAan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 20.3.2019–3.4.2019 (15:00 UTC +2).

Kutsut haastatteluun lähetetään viikolla 17. Mikäli varattu haastatteluaika ei sovi hakijalle, hänen tulee varata uusi aika tiistaina 7.5.2019 klo 10–15 TIEMAn koordinaattorilta puhelinnumerosta 0294 48 3322.

Haastattelut järjestetään viikolla 20.

Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 28.6.2019.

Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan Opintopolussa viimeistään 8.7.2017 klo 15:00.

Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta.

Viimeksi päivitetty: 29.10.2018