ITEENET-verkko

Verkon fyysinen rakenne

Tietoa osaston palvelimien sijoittumisesta suhteessa verkkoon.

 

Verkko on toteutettu ethernet-tekniikalla käyttäen puumaista rakennetta. Kaapelointi on pääosin cat 6 standardin mukainen suojaamaton kierretty parikaapelointi. Pitkiin yhteyksiin on käytetty yksi- ja monimuotokuituja.

Verkko on toteutettu rakenteeltaan täysin kytkettynä käyttäen modulaarisia layer 2 kytkimiä. Modulaarisen rakenteen vuoksi on kytkinten porttimäärien lisääminen suoraviivaista.

Kytkinten väliset yhteydet ovat 1 Gbit/s nopeuksisia samoin kuin palvelinkoneiden yhteydet kytkimiin. Lähes puolet työasemien yhteyksistä on nopeudeltaan 1Gbit/s ja loput 100Mbit/s.

Taustapalvelimet on kytketty suoraan keskuskytkimeen, jotta kuormitettu verkkoalue voidaan pitää mahdollisimman suppeana. Tämä rajaa myös mahdollisten verkko-ongelmien vaikutusalueen suppeaksi.

Laskentaklusterit on rakennettu erillisiin laitekaappeihin, joissa on kussakin omat kytkimensä. Tällä saavutetaan yksinkertaisempi kaapelointi sekä saadaan pidettyä laskentasolmujen välinen liikenne nopeana ja paikallisena.

Yllä oleva kuva esittää tilannetta yksinkertaistettuna tietotalo 1:ssä eenet -virtuaaliverkon osalta. Yksityskohtaisempia tietoja eri osista saat klikkaamalla kuvakkeita.

Varmuustallennukset

Levypalvelimien levyistä otetaan täysi varmuustallennus 2 kuukauden välein. Muuttuneiden tietojen osalta varmuuskopiot otetaan joka yö, joten minkä tahansa päivän tilanne voidaan palauttaa.

Päivittäinen varmuustallennus alkaa 02:33 ja kestää muutaman tunnin. Täysi tallennus kestää noin kaksi vuorokautta. Muuttuneiden tietojen osalta indeksejä ja nauhoja säilytetään 6 kuukautta. Täysiä varmuustallennuksia säilytetään näytteenomaisesti useita vuosia.

Tallennukseen käytetty nauharobotti on 172 paikkainen Dell Power Vault ML6030. Tällä hetkellä käytössä on 2 LTO4 -nauhuria, joiden pakkaamaton kapasiteetti on 800GB. Koko nauharobottiin mahtuu siis yhteensä 140TB verran dataa. Sekä robotin ohjaus että nauhurit on kytketty SAS-väylällä varmuustallennuspalvelimeen ees6.

 

Viimeksi päivitetty: 28.10.2014