Hae opiskelijaksi

Tervetuloa tietotekniikan maailmaan!

Voit hakea tietotekniikan viisivuotiseen diplomi-insinööri -koulutukseemme valtakunnallisessa yhteishaussaHakuaika syksyllä 2016 alkaviin opintoihin on 16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15.00 UTC +3).

Alemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tarjoamme vuosittain haun maisteriohjelmaan (Seuraava haku: 15.12.2015–29.1.2016 (klo 15.00 UTC +2) . Katso myös muut erillisvalinnat.

DI-tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua jatko-opintoihin Oulun yliopiston tutkijakoulun kautta.

Tietotekniikkaa on kaikkialla

Tietotekniikka on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi elämäämme. Pitkällä aikavälillä tietokoneita ei enää käytetä erillisinä laitteina, vaan ne sulautuvat kiinteäksi osaksi elinympäristöämme.

Toisiinsa verkottuneet tietotekniikka, käyttäjien mukanaan kantamat laitteet ja erilaiset tietojärjestelmät muodostavat tulevaisuudessa äly-ympäristöjä, jotka ovat käyttäjiensä kanssa monipuolisessa vuorovaikutuksessa. Tietotekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan juuri näiden uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Tietotekniikan koulutusohjelma

Pääset kehittämään monipuolisesti osaamistasi, etenkin matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua ja teknistä osaamista. Ongelmanratkaisutaito ja laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamiskyky ovat diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneella aivan toisella tasolla kuin lukiolaisella. Lisäksi opintojen aikana projektinhallintataidot kehittyvät väistämättä.

Koulutusohjelmaan sisältyvien tutkintojen nimet: Tekniikan kandidaatti (TkK), tietotekniikka; diplomi-insinööri (DI), tietotekniikka

Opintojen kesto: 5 vuotta (3+2)

Laajuus: 300 op (180 op + 120 op)

Opetuskieli: suomi, DI-vaiheessa osa opetuksesta on englanniksi

Aloituspaikkoja: 50

Kolme opintosuuntaa

  • Sulautetut järjestelmät. Valmiudet suunnitella sulautettuja järjestelmiä muun muassa matkapuhelimiin, puhelinverkkoihin, autoihin, päälle puettaviin laitteisiin, kodinkoneisiin ja viihde-elektroniikkaan.
  • Informaatiotekniikka. Laskennallisesti älykkäiden järjestelmien keskeiset menetelmät ja tekniikat kuten tekoäly, tietämystekniikka, digitaalinen signaalinkäsittely ja konenäkö. Antaa laajat valmiudet käyttää ja kehittää digitaalisen informaation analysoinnissa tarvittavia teoreettisia menetelmiä.
  • Soveltava tietotekniikka. Valmiudet tutkia ja kehittää uusinta teknologiaa hyödyntäviä ohjelmistoja käyttäjien ja yritysten tunnistamiin tarpeisiin. Jokapaikan tietotekniikka, Internet-teknologiat, mobiili ja sosiaalinen laskenta, tutkimusmenetelmät.

Tutustu tietotekniikan opiskelijan ja koulutusohjelmasta valmistuneiden tarinoihin

  • DI Milla Wallin: ”Kaikista ei tule koodareita, mutta ohjelmointi on tärkeä taito”
  • DI Ville-Mikko Rautio: "Tietotekniikassa on vielä paljon tekemättömiä asioita"
  • Tohtorikoulutettava Marko Jurmu: "Tutkimusta elävässä laboratoriossa" (juttu Ylkkärissä)
  • PhD Kari Pulli: "Kun kouluttautuu hyvin, voi valita mitä tekee ja missä"

Tutustu alaan ja työnäkymiin

 

Viimeksi päivitetty: 20.10.2015