Haku tieteelliseen jatkokoulutukseen

Kaikki uudet jatko-opiskelijat hakevat opinto-oikeuden Oulun yliopiston tutkijakoulusta (UniOGS). Kokopäiväisen tohtorintutkintoon tähtäävän jatko-opiskelun pituus on neljä vuotta.

Jatko-opinto-oikeus voidaan myöntää opiskelijalle, joka on menestynyt hyvin perusopinnoissaan.

Jatko-opinnot ovat luonteeltaan mestari-kisälli -tyyppistä opiskelua, jossa ohjaajan rooli on tärkeä.

Niinpä jatko-opintojen suunnittelu alkaa seuraavasti:

1. Mieti itseä kiinnostavaa aihepiiriä. Pääaineopintojen ala on kaikilla tietotekniikka (computer science and engineering). Lisää tietoa osastolla toimivista tutkimusryhmistä.

2. Ennen ilmoittautumista ota yhteys työtä ohjaavaan professoriin. Jokaisella tohtoriopiskelijalla tulee olla pääohjaaja. Jokainen opiskelija vastaa itse sopivan pääohjaajan etsimisestä Oulun yliopistosta. Ilman tietoa mahdollisesta sopivasta ohjaajasta sekä ilman hänen kirjallista suostumusta ohjaustehtävään, tohtoriopinto-oikeutta ei voi saada.

3. Hänen suosituksestaan voit hakea jatko-opinto-oikeutta Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS:lta. Hakemukseen tulee liittää pääohjaajan kirjallinen suostumus, jossa hän lupautuu väitöstyön ohjaajaksi.

 

Lisätietoja:

Avoimet työpaikat CSE:n tutkimusryhmissä

Infotech Oulun tohtoriohjelma

 

Viimeksi päivitetty: 12.3.2015