Tutkinto-ohjelmatoimikunta

Tutkinto-ohjelmatoimikunta (TUTO) vastaa perus- ja jatko-opinnoista. Se käsittelee kaikki opinnäytetöihin liittyvät hakemukset, hyväksyy diplomityöt ja puoltaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin ja lisensiaatin tutkintoja tiedekunnalle. Lisäksi TUTO ylläpitää ja kehittää tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmia: kehittää opetussuunnitelmaa, valmistelee opinto-oppaan, järjestää tapahtumia ja niin edelleen.

Tutkinto-ohjelmavastaava:

  • hyväksyy opetussuunnitelman opintojaksokohtaiset osat
  • hyväksyy henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS)
  • hyväksilukee muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritetut opinnot
  • nimeää diplomi- ja lisensiaatintutkimuksen tarkastajat
  • esittää tutkintojen hyväksymistä koulutusdekaanille
  • myöntää jatko-opinto-oikeuden lisensiaatin tutkintoon, mikäli opiskelija jatkaa samassa tutkimusryhmässä, johon perustutkinto on suoritettu

TUTO:

  • arvostelee diplomityön tarkastajien lausunnon pohjalta
  • hyväksyy lisensiaatintutkimuksen tarkastajien lausunnon perusteella

TUTO:n jäsenet

TUTO:n kokoukset:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Viimeksi päivitetty: 17.9.2020