Tutkinto-ohjelmatoimikunta

Tutkinto-ohjelmatoimikunta (TUTO) vastaa perus- ja jatko-opinnoista. Se käsittelee kaikki opinnäytetöihin liittyvät hakemukset, hyväksyy diplomityöt ja puoltaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin ja lisensiaatin tutkintoja tiedekunnalle. Lisäksi TUTO ylläpitää ja kehittää tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmia: kehittää opetussuunnitelmaa, valmistelee opinto-oppaan, järjestää tapahtumia ja niin edelleen.

Tutkinto-ohjelmavastaava:

 • hyväksyy opetussuunnitelman opintojaksokohtaiset osat
 • hyväksyy henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS)
 • hyväksilukee muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritetut opinnot
 • nimeää diplomi- ja lisensiaatintutkimuksen tarkastajat
 • esittää tutkintojen hyväksymistä koulutusdekaanille
 • myöntää jatko-opinto-oikeuden lisensiaatin tutkintoon, mikäli opiskelija jatkaa samassa tutkimusryhmässä, johon perustutkinto on suoritettu

TUTO:

 • arvostelee diplomityön tarkastajien lausunnon pohjalta
 • hyväksyy lisensiaatintutkimuksen tarkastajien lausunnon perusteella

TUTO:n jäsenet

Pöytäkirjtat löytyvät Eeduunista.

TUTO:n kokoukset:

2021

 • 17.6.2021
 • 20.5.2021
 • 15.4.2021
 • 18.3.2021
 • 18.2.2021
 • 21.1.2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Viimeksi päivitetty: 4.11.2020