Kaksi Suomen Akatemian tutkijarahoitusta tietotekniikan osastolle

Konenäön tutkimuskeskuksen tutkija, dosentti, TkT Abdenour Hadid on saanut viisivuotisen akatemiatutkijan tehtävän ja MediaTeamin tutkija, FT Hannu Kukka puolestaan kolmivuotisen tutkijatohtorin projektirahoituksen. Rahoituskaudet alkavat syyskuussa 2013.

Molemmat rahoitusmuodot ovat erittäin kilpailtuja: akatemiatutkijan paikan sai vain 10 prosenttia hakijoista luonnontieteiden ja tekniikan alakohtaisessa haussa. Tutkijatohtoreiden kohdalla hyväksymislukema oli 15 prosenttia.

Abdenour Hadid tutkii kasvojen biometriikkaa eli ihmisyksilöiden tunnistamista heidän kasvonpiirteidensä avulla. 

"Tavoitteenani on osoittaa, että kasvojen biometriikkaan liittyviä haasteita voidaan ratkaista uusilla staattisten ja dynaamisten tekstuurien analyysimenetelmillä. Projektini esittelee uusia huijauksenestossa hyödynnettäviä tekstuuriperustaisia menetelmiä.  Ne auttavat rakentamaan entistä luotettavimpia kasvojen biometriikkaan perustuvia todennusjärjestelmiä", Hadid toteaa.

Hannu Kukka on parhaillaan vuoden kestävällä tutkijavierailulla Carnegie Mellon –yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän keskittyy Akatemian rahoituskaudella soveltamaan ihmisten informaatiokäyttäytymisen teorioita analyyttisena työkaluna laajamittaisten jokapaikan sekä urbaanin tietotekniikan  järjestelmien tutkimukseen.

”UBI HIB -projektini tarkoituksena on kehittää menetelmä, jolla voidaan tutkia ihmisten informaatiokäyttäytymistä sekä informaatiotarpeita älykkäissä kaupunkitiloissa. Kun informaatio siirtyy enenevissä määrin digitaaliseen muotoon, on olemassa riski, että kuilu tiedon saatavuudessa kasvaa, koska ihmiset eivät ole tasa-arvoisia teknisessä osaamisessaan.  Oikeanlaisten työkalujen avulla tämä voidaan välttää”, Kukka toteaa.

Suomen Akatemian tiedote

Viimeksi päivitetty: 14.5.2013