Kansainvälisten harjoittelutukien hakukuulutus vuodelle 2014

Oulun yliopiston myöntämien

KANSAINVÄLISTEN HARJOITTELUTUKIEN HAKUKUULUTUS VUODELLE 2014

Täydentävien opintojen keskus julistaa haettavaksi vuoden 2014 kansainvälisen työharjoittelun harjoittelutuet. Hakukelpoisia ovat kaikkien tiedekuntien perustutkinto-opiskelijat.

Harjoitteluohjelmat

Erasmus-harjoittelu (Erasmus Work Placement)

  • yliopiston myöntämä apuraha 600 euroa/opiskelija (lisäksi EU-tuki 400 euroa/kk kolme ensimmäistä kuukautta)

Lyhyt kansainvälinen harjoittelu , 1,5 – 3 kk (Short Term International Work Placement)

  • apuraha 1600 euroa/opiskelija

Euroopan ulkopuolinen harjoittelu (Work Placement Outside Europe)

  • apuraha 1800 euroa/opiskelija

Edustustoharjoittelu (Embassy Work Placement)

  • harjoittelutuki 2200 euroa/opiskelija

Edustustoharjoittelun harjoittelutuki maksetaan työnantajalle. Muut ulkomaan harjoitteluun myönnettävät tuet ovat opiskelijoille maksettavia apurahoja.

Tarkemmat harjoitteluohjelmakohtaiset ohjeet löytyvät  Avoimet harjoitteluhaut -sivulta. Harjoittelutukihakemus tehdään SoleMOVE järjestelmään.

Hakukriteerit

Opiskelija voi hakea kansainvälisen harjoittelun apurahaa silloin, kun

  1. harjoittelu hyväksytään osaksi hänen tutkintoaan (koulutusohjelmakohtaiset kriteerit),
  2. opiskelijan on oltava läsnä oleva yliopistossa harjoittelun aikana,
  3. harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrä on vähintään 3 kk (poikkeuksena lyhyt kansainvälinen harjoittelu, vähintään 1,5 kk) ja
  4. opiskelija ei ole saanut aiemmin harjoittelutukea ko. tutkintoon (kotimaan tuen lisäksi voi kuitenkin hakea Erasmus-harjoittelutukea)

Hakuaika

Hakuaika 1.12.2013 -28.11.2014 (paitsi Erasmus-harjoittelu, jonka haku päättyy 30.6.2014). Tammikuussa 2014 alkavien harjoittelujaksojen tukipäätökset tehdään 1.-13.12.2013 välillä. HUOM! Hakemuksia ei käsitellä 16. - 31.12.2013 välisenä aikana.

Lisätietoja

Opiskelijakeskus, kansainvälinen harjoittelu: Anne Jurvakainen, (anne.jurvakainen(at)oulu.fi), 0294 483596, Tari Rantasuo (tari.rantasuo(at)oulu.fi), 0294 487455.

Viimeksi päivitetty: 6.12.2013