Kesäharjoittelija Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselle

Aarresaaren työpaikkailmoitus (www.aarresaari.net)

Puolustusvoimat on nopeasti kehittyvä, arvostettu ja turvallinen työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haastavia tehtäviä ympäri Suomea. Puolustusvoimien 14 000 työntekijästä lähes puolet on siviilejä tai siviilikoulutuksen saaneita. Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu, jossa voi suorittaa sotatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon sekä yleisesikuntaupseerin tutkinnon.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitos etsii tekniikan alalta yhtä (1) korkeakouluharjoittelijaa keväälle tai kesälle 2014. Harjoittelun kesto on kolme (3) kuukautta ja sopivia koulutusaloja ovat esimerkiksi tietotekniikka ja tietojenkäsittely. Harjoittelijan tehtävät ovat osa kriittisen infrastruktuurin tilannekuvajärjestelmän kehitystä ja tehtäviin kuuluu pääosin simulaatioympäristön kehittäminen sekä simulaatioiden tuottaminen. Myös järjestelmän osien jatkokehittäminen on mahdollista. Työn tarkempi sisältö on sovittavissa harjoittelijan kiinnostuksen mukaisesti.

Työtehtävät ovat omia kokonaisuuksiaan ja edellyttävät hyvää itsenäistä työotetta, ongelmanratkaisukykyä sekä valmiutta esitellä syntyneitä tuloksia. Hakijalla tulee olla perustiedot ohjelmoinnista sekä ymmärrys simuloinnista. Hakijan oletetaan olevan tutustunut ainakin Javaan ja eduksi katsotaan Spring sovelluskehyksen tuntemus. Englannin suullisesta ja kirjallisesta taidosta on hyötyä.

Harjoittelijoita valittaessa etusijalla ovat sellaiset henkilöt, joilla on oman yliopistonsa tarjoama harjoittelutuki käytettävissä. MPKK maksaa harjoitteluajalta palkkaa opintojen edistymisvaiheen mukaisesti 1500 - 2000 euroa/ kuukaudessa. Mikäli harjoittelijalla ei ole harjoittelutukea käytettävissä, niin hänelle maksetaan KELA:n työssäoloehdon mukainen minimipalkkaus 1134 euroa kuukaudessa.

Työpiste sijaitsee Helsingissä Santahaminan sotilassaarella ainelaitoksen tiloissa. Saarelta on mahdollisuus hakea vuokra-asuntoa. Saarelta löytyvät erinomaiset liikuntatilat ja työntekijöitä myös kannustetaan urheilemaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen 28.2.2014 mennessä osoitteeseen kirjaamo.mpkk@mil.fi. Laita viestin otsikoksi ”STEKNL/korkeakouluharjoittelija”.

Harjoittelijasta tullaan tekemään turvallisuusselvitys.

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, 00861, Helsinki
Työn kesto: Kolme (3) kuukautta
Palkkaus: Harjoittelutuen kanssa 1500-2000 €/kk opintojen edistyksen mukaan tai ilman harjoittelutukea KELA:n minimipalkka 1134 €/kk

=====================================================
Työnantaja: Puolustusvoimat
Yhteyshenkilö: Lauri Lääperi
Osoite: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos PL 7, 00861, Helsinki
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite: lauri.laaperi@mil.fi
WWW-osoite: http://www.puolustusvoimat.fi/fi/maanpuolustuskorkeakoulu

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 28.2.2014
Ilmoitus nro: 57508

 

Viimeksi päivitetty: 16.12.2013