Harjoittelupaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

Työnantajan nimi: Kaakkois-Suomen ELY
Yhteyshenkilö: Petteri Portaankorva
Lähiosoite: Salpausselänkatu 22
Postinumero: 45100
Postitoimipaikka: Kouvola
Puhelinnumero: 0295 029 201
Fax: (05) 379 4550
Sähköpostiosoite: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi


Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:
Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät ovat tieliikenteen ohjausjärjestelmien keskitetyn hälytysten hallinta –järjestelmän käyttöönottoon liittyvät tehtävät sekä osallistuminen Alfersco-dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Tehtäviä ovat mm. järjestelmädokumentaatioiden hallinta ja metatietojen kokoaminen. Tarkemmat tehtävät määräytyvät valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet:
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tietotekniikan hyvää hallintaa, yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, järjestelykykyä sekä hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa. Arvostamme kokemusta mm. dokumenttienhallintajärjestelmistä, rajapinnoista ja windows -palvelimista.

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: tietotekniikka, matemaattis-luonnontieteet, informaatioteknologia, tietojenkäsittelytieteet

Harjoittelijoiden määrä: 1 kpl

Toivottu harjoittelun ajankohta: touko/kesäkuu 2014 - elokuu 2014

Harjoittelun kesto: 3...4 kk

Työnantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja / kk: 1500...2200 €/kk

Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisätiedot:
Palkka määräytyy harjoittelijan opintopisteiden, opintovuosien ja työkokemuksen mukaan.

Palkka-asioista päättävän henkilön nimi ja yhteystiedot:
Henkilöstöpäällikkö Sanna Palin-Helkala 0295 029 317

Viimeinen hakupäivä: 28.2.2014

 

Viimeksi päivitetty: 31.1.2014