521149S Tietotekniikan erikoiskurssi alkaa 5.5.

 

Tietotekniikan erikoiskurssi järjestetään 5.5.-6.5. ja 15.5.-16.5.2014.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee selittämään massadatan (Big Data) ilmiönä sekä mitä uutta sillä on tarjota tapaan, jolla dataa käsitellään ja hyödynnetään. Opiskelija pystyy analysoimaan konkreettisia massadata- teknologiota; Hadoopin lisäksi tarkastellaan eri toimijoiden keihäänkärkitarjoomia.  Opiskelija osaa selittää pilvipalveluna tarjolla olevat tunnetuimmat vaihtoehdot ja niiden keskeiset edut ja riskit sekä rajoitteet.  Harjoitustöiden avulla opiskelija oppii tämän hetken keskeiset uudet teknologiat pääpiirteittän sekä osaa auttavasti käyttää niitä. 

Järjestämistapa: Verkko- ja lähiopetus

Toteutustavat: 32h luentoja, 3h verkkoluentoja, 27h+27h harjoitustöitä, loput itsenäistä opiskelua

Esitietovaatimukset: Tietotekniikan koulutusohjelman kandidaattivaiheen opinnot tai niitä vastaavat opinnot. Harjoitustyöt eivät vaadi ohjelmointiosaamista, mutta siitä on etua.

Oppimateriaali: I. Salo: Big data ja pilvipalvelut, Suomalainen pilvimaisema (LVM:n julkaisu 14-2013), Luentokalvot ja harjoitustöiden materiaali. Alustana harjoitustöissä käytetään pilvipalveluita. Ohjeet omiin asennuksiin annetaan soveltuvin osin.

Arviointiasteikko: Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan osallistumalla neljään lähiopetuspäivään, yhteen verkko-opetustuokioon, suorittamalla kaksi harjoitustyötä ja loppukoe.

Vastuuhenkilöt: Susanna Pirttikangas, Jukka Riekki, Ivorio Oy

Lisätietoja täältä.

Viimeksi päivitetty: 10.4.2014