Yhteisöllinen opiskelu -kurssi alkaa 18.11.

Syksyllä 2014 ja keväällä 2015 järjestetään uusi tietotekniikan opintojen orientaatiokurssi ”Yhteisöllinen opiskelu” (2 op).

Kurssi on valinnainen, suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja se järjestään monimuoto-opiskeluna.

Kurssi alkaa yhteisellä Opiskelun parhaat käytännöt -seminaarilla, joka järjestetään tiistaina 18.11. klo 12:15-16:00 salissa TS128.
 
Kurssille ilmoittaudutaan 7.11. mennessä osaston ilmoitustaululla (Tietotalon 3. krs) olevaan nimilistaan.
 
Kurssin suorittaminen:
- Osallistuminen aloitusseminaariin
- Oman ajankäytön seuranta kevään ensimmäisen periodin ajan
- Raportti ajankäytön seurannasta
- Opiskelublogin kirjoittaminen
 
Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee osastonsa ja koulutusohjelmansa
- Tuntee tärkeimmät opiskeluun liittyvät tietojärjestelmät
- Tietää hyviä opiskelukäytäntöjä ja ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin
- Osaa suunnitella omaa ajankäyttöään
- Osaa hyödyntää Notio-järjestelmää opiskeluun liittyvässä kommunikoinnissa
 
Tervetuloa!
 
 
 
 

 

Viimeksi päivitetty: 15.10.2014