Väitös: Paikkasidonnaisen joukkoälyn tehokkuus, käyttökelpoisuus ja käyttäytymismallit

Perjantai, elokuu 14, 2015

Master of Science Jorge Goncalves väittelee aiheesta "Paikkasidonnaisen joukkoälyn tehokkuus, käyttökelpoisuus ja käyttäytymismallit" klo 12 alkaen OP-salissa (L10) Linnanmaalla, sisäänkäynti R.

Kustos: Professori Vassilis Kostakos

Vastaväittäjä: Professori Albrecht Schmidt, University of Stuttgart, Saksa

Joukkoistaminen toimii myös paikkasidonnaisesti toteutettuna

Joukkoälyn hyödyntämistä erilaisten tehtävien ratkomiseen mobiili- ja verkkoteknologioiden avulla on tutkittu paljonkin, mutta fyysiseen paikkaan kytkeytyvää joukkoistamista toistaiseksi vähän.

Väitöskirja lisää tutkimustietoa paikkasidonnaisten joukkoistamisteknologioiden käyttökelpoisuudesta ja tehokkuudesta sekä tarjoaa alustavaa tietoa tehtäviä ratkovan ihmisjoukon käyttäytymismalleista.

Väitöskirja sisältää neljä tapaustutkimusta, joissa ihmisille oli tarjolla erilaisia tehtäviä heidän arkisten kulkuväyliensä varrelle sijoitetuissa julkisissa näytöissä tai tableteissa: esimerkiksi malariasolujen luokittelua, avainsanojen luomista paikallissijainneista ja henkilöiden tunnetilan arviointia videosilueteista.

Tutkimuksen mukaan paikkasidonnaisesti toteutettaviksi sopivat parhaiten lyhyet, yksinkertaiset, mutta samalla tarpeeksi monipuoliset tehtävät. Joukkotyöhön osallistumiseen tarvitaan motivaatiota, jonka ylläpitämistä eri keinoin on tärkeä pohtia jo tehtävien suunnitteluvaiheessa. Osallistumishalukkuutta voi lisätä pelillistämisellä tai palkitsemisella.  

Väitöstutkimuksen mukaan tarkoituksenmukaisesti toteutetut joukkoälytehtävät tuottavat luotettavaa tietoa jopa monimutkaisissa käyttöympäristöissä, kuten paikkasidonnaisia teknologioita hyödyntävissä julkisissa tiloissa. Paikkasidonnainen joukkoistaminen voi toimia siinä missä muut joukkoistamistavat ja -teknologiat.  Erityisenä vahvuutena on mahdollisuus saada tietty paikkaan sidottu ihmisjoukko tekemään työtä yhdessä ja hyödyntää paikallistason tietämystä.

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 4.8.2015