3D-valmistus ja -prototyypit -kurssi

 

Kurssilla opiskelijat toteuttavat interaktiivisen 3D-prototyypin. Kurssin aikana opetellaan 3D-tulostukseen soveltuvien mallien tekemistä FreeCAD- ja Blender-ohjelmilla, sekä sensorien ja moottorien hallintaa Arduino-mikrokontrollerin avulla. Kurssi suoritetaan projektityönä kolmen hengen ryhmissä. Työssä opiskelijat suunnittelevat itse interaktiivisen prototyyppinsä mekaaniset osat, sovittavat ne valmiisiin elektronisiin komponentteihin sekä toteuttavat ohjauslogiikan Arduinolla. Arvostelu hyväksytty/hylätty. 5 op.

  • Esitietovaatimukset: Laiteläheinen ohjelmointi
  • Kurssi toteutetaan keväällä 2016 4. periodissa Tietotekniikan erikoiskurssina (521149S).
  • Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.
  • Ilmoittautuminen WebOodissa.
     

 

Viimeksi päivitetty: 1.3.2016