Sivuaineopinnot tietotekniikasta

Tietotekniikasta voi suorittaa 25 opintopisteen (approbatur) tai 60 opintopisteen (cum laude approbatur) laajuiset sivuaineopinnot.
Oulun yliopiston opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset.

Pakollisia opintoja tietotekniikan sivuaineen suorittajille on 15 op. Loput opinnot ovat valinnaisia.

SIVUAINEOPINNOT TIETOTEKNIIKASTA    
Pakolliset opinnot   Laajuus/op Periodi
521141P Ohjelmoinnin alkeet /
Elementary Programming
5 1
521160P Johdatus Tekoälyyn /
Artificial Intelligence
5 4
521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin /
Introduction to Computer Systems
5 1 ja 2
Valinnaiset opinnot      
521145A Human Computr Interaction 5 2
521150A Internetin perusteet /
Introduction to Internet
5 4
521151A

Applied Computing Project I /
Soveltavan tietotekniikan projekti I

10 1,2,3, ja 4
521157A Johdatus sosiaalisten verkostojen analyysiin / Introduction to Social Network Analysis 5 2
521159P Digitaalisen valmistuksen perusteet / Principles of Digital Fabrication 5 4
521337A Digitaaliset suodattimet /
Digital Filters
5 3
521467A

Digitaalinen kuvankäsittely/ Digital Image Processing 

5 1
521484A Tilastollinen signaalinkäsittely /
Statistical Signal Processing
5 4
521495A Tekoäly / Artificial Intelligence 5 3
521453A Käyttöjärjestelmät /
Operating Systems
5 4
521457A Ohjelmistotekniikka /
Software Engineering
5 3
521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti /
Embedded Software Project
8 2,3 ja 4
031023P

Tietotekniikan matematiikka / Mathematical Structures for Computer Science

5 1


 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2018