Ilmoittautuminen Tiedonhankinta opinnäytetyössä -kurssille 13.3.2012 mennessä

Tiedonhankinta opinnäytetyössä (300002M/A) 1 op) maisteri-/DI-vaiheen opiskelijoille. Ilmoittautuminen 13.3.2012 mennessä.

Kurssilla tuetaan opiskelijan oman opinnäytetyön tiedonhankintaa sekä kerrataan ja syvennetään tiedonhankinnan perustaitoja. Aiheina ovat mm.

  • tieteelliset tiedonlähteet
  • tietokantojen uudet ominaisuudet
  • julkaisuihin pohjautuva arviointi
  • arvioinnin työkalut sekä viitteidenhallinta RefWorksin avulla

Kurssiin sisältyy henkilökohtaista ohjausta opiskelijan oman opinnäytetyön tiedonhankintaan. Lisätietoa
kurssista on osoitteessa http://www.kirjasto.oulu.fi/index.php?id=1250.

Kurssiin voi tästä keväästä lähtien ilmoittautua WebOodissa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.2.2012