Varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen hyväksiluku

Varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja hyväksiluetaan 3 op tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmissa kandidaatin valinnaisiin opintoihin. Suoritetusta koulutuksesta toimitetaan opintotoimistoon todistus (alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös), josta selviää koulutuksen laatu ja laajuus.

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.2.2012