Harjoittelu

Opintoihin sisältyy työharjoittelua kahdessa vaiheessa, harjoittelu (521012A 3 op TAI  521019A 5 op) kandivaiheessa ja syventävä harjoittelu (521013A 3 op TAI 521027S 5 op) DI-vaiheessa. Kandivaiheen harjoittelu on pakollista ennen vuotta 2011 aloittaneille ja valinnainen tämän jälkeen aloittaneille. DI-vaiheen harjoittelu on kaikille pakollista.

Lisäksi voidaan myöntää sopivasta työkokemuksesta ylimääräinen Erikoistumisharjoittelu (521014S), jonka laajuus on 1,5 op / vuosi työkokemusta (minimissään 1 op ja maksimissaan 5 op).

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse, mutta yliopistolla on vuosittain mahdollisuus tukea muutamaa harjoittelua.

Tarkempia tietoja antaa Riku Hietaniemi. Kandivaiheen harjoittelukirjat palautetaan opintotoimistoon (TS107-TS114).

 

Harjoittelutuen hakeminen

Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Ilmoittaudu hakijaksi lähettämällä lyhyt kuvaus itsestäsi ja ote opintosuoritusrekisteristäsi osoitteeseen: riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Lisätietoa harjoittelutuen hakemisesta löydät täältä.

Harjoittelutukea voi hakea ainoastaan 5 op harjoittelukurssin suorittamista varten. Vanhalle kolmen opintopisteen harjoittelulle tukea ei myönnetä.

 

Lisätietoa tietotekniikan harjoittelukursseista

 

Harjoittelun lomakkeet

 

Yleistä tietoa harjoittelusta

 

Harjoittelu ulkomailla

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019