Erikoistumisharjoittelu (521014S)

Jos opiskelijalle karttuu pakollisen harjoittelun lisäksi sopivaa alan työkokemusta, hän voi hakea erikoistumisharjoittelua 1.5 op / työvuosi; minimissään 1 op ja enintään 5 op. Harjoittelusta laaditaan raportti, jossa tulee kuvata työtehtävät sekä harjoittelun aikana erikoistumisalueen alalta kertyneet tiedot ja taidot. Raportin liitteinä tulee toimittaa työtodistukset (oikeaksitodistetut kopiot) joista selviää työn kesto, koko-/osa-aikaisuus sekä työtehtävät.

Hakemukset liitteineen toimitetaan opintotoimistoon. Päätöksen erikoistumisharjoittelun myöntämisestä tekee koulutusohjelmavastaava, joka on Tietotekniikan koulutusohjelmassa professori Janne Heikkilä.

Viimeksi päivitetty: 31.12.2015