Kurssit

Kurssilistalla suunnistamisen helpottamiseksi:vasemman sarakkeen kurssikoodien linkit johtavat Weboodissa olevaan kurssikuvaukseen. Oikeanpuoleisen sarakkeen kurssien nimilinkit vievät kurssin kotisivulle.

Kurssipalautteen voit jättää täältä.

521002P Orientaatio tietotekniikkaan
521003P Tietotekniikan opiskelu ja sen suunnittelu kv-opiskelijoille
521012A Kandivaiheen harjoittelu
521013A Syventävä harjoittelu
521014S Erikoistumisharjoittelu
521032A Tietotekniikan tutkielma
521141P Ohjelmoinnin alkeet
521145A Ihminen-kone -vuorovaikutus
521147S Mobiili- ja sosiaalinen laskenta
521148S Jokapaikan tietotekniikan perusteet
521149S Tietotekniikan erikoiskurssi
521150A Internetin perusteet
521151A Soveltavan tietotekniikan projekti I
521152S Soveltavan tietotekniikan projekti II
521155S Tietoturva
521156S Matkalla tiedonlouhintaan
521157A Introduction to Social Network Analysis
521158S Natural Language Processing and Text Mining
521159P Digitaalisen valmistuksen perusteet
521160P Johdatus tekoälyyn
521161S Multi-Model Data Fusion
521260S Ohjelmoitava web
521266S Hajautetut järjestelmät
521273S Biosignaalien käsittely I
521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti
521279S Signaalinkäsittelyjärjestelmät
521281S Sovelluskohtaiset signaaliprosessorit
521282S Biosignaalien käsittely II
521283S Massadatan käsittely ja soveltaminen
521284S Lääketieteen tekniikan projektityö
521285S Affektiivinen laskenta
521286A Tietokonejärjestelmät (alkaa syksyllä 2016)
521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin (alkaa syksyllä 2016)
521288S Moniprosessorijärjestelmien ohjelmointi
521289S Koneoppiminen
521290S Hajautetut järjestelmät
521337A Digitaaliset suodattimet
521423S Sulautettujen järjestelmien työ
521453A Käyttöjärjestelmät
521457A Ohjelmistotekniikka
521466S Konenäkö
521467A Digitaalinen kuvankäsittely
521479S Ohjelmistoprojekti
521484A Tilastollinen signaalinkäsittely
521489S Informaationkäsittelyn tutkimustyö
521493S Tietokonegrafiikka
521495A Tekoäly

 

Viimeksi päivitetty: 28.9.2017