Erasmusvaihto

  • Kuka voi hakea Erasmusvaihtoon? Aktiivinen, vähintään 2. vuoden opiskelija.
  • Minne? Tietotekniikan osastolla on lukuisia partnereita useimmissa Euroopan maissa
  • Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikan Erasmuspartnerit
  • Miksi? Kielitaito, kv-kokemus, lisäelementit tutkintoon, verkostoituminen...
  • Miten? Tutustu alustavasti kohdeyliopistoihin verkossa ja ota sitten yhteyttä Erasmus-koordinaattoriin Maritta Juvaniin haun käynnistämiseksi. Erasmus-haku toimii non-stop, kuitenkin partnerikorkeakoulujen hakuajat huomioiden.
  • Kuinka kauan? 3-12 kk
  • Rahoitus? Opintotuki normaalein edellytyksin, korotettu asumislisä, yliopiston Erasmusapuraha. Sen suuruus lukuvuonna 2012-2013: 3 kk 800 €; 4-6 kk 1200 €; 7-10 kk 1800 €; 11-12 kk 2200 €. Lukuvuoden 2013-2014 tiedot päivittyvät kesän 2013 aikana.
  • Kun vaihtopaikka varmistuu, haet myös apurahaa Solemove-järjestelmässä (SoleGRANT).
  • Opinnot? Hakuvaiheessa laadit opintosuunnitelman partneriyliopiston tiedossa olevan tarjonnan perusteella. Tavoitteena on suorittaa vaihtoaikana 30 op / lukukausi. Suunnitelmaa voi joustavasti muuttaa paikan päällä vaihtokohteessa. On tärkeää myös dokumentoida ja vahvistuttaa suunnitelma kaikissa muutosvaiheessa sekä isäntäyliopistossa että Oulun yliopistossa. Palattuasi opinnot voidaan sisällyttää tutkintoosi kahdella tavalla, joko sisällyttämällä niitä HOPSiisi valinnaisiin opintoihin tai hyväksilukemalla kurssikohtaisesti, kts. Hyväksiluku/AHOT.
  • Mitenkähän niillä on mennyt? Lue lisää vaihdossa käyneiden kokemuksista: Vaihtaripalautteet

Pakollinen harjoittelu on myös mahdollista suorittaa Erasmus-ohjelman puitteissa: Erasmusharjoittelu
 

EU:n Lifelong Learning- ohjelman Erasmus-alaohjelma pyrkii nostamaan korkea-asteen koulutuksen tasoa. Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä ja edistää opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi pyritään edistämään opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista akateemista tunnustamista Euroopassa (ECTS). Erasmus-yhteistyö perustuu korkeakoulujen tai niiden yksiköiden solmimiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Erasmus-hankkeita voidaan toteuttaa kaikkien LLP-ohjelmaan osallistuvien maiden korkeakoulujen kanssa. Suomessa Erasmus-alaohjelmaan voivat osallistua kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä niiden opiskelijat ja opetushenkilökunta. Ohjelma kattaa kaikki alat ja tutkintotasot. Erasmus LLP-ohjelma toimii viimeistä kauttaan v. 2013-2014. Sitä seuraa Erasmus for All lukuvuonna 2014-2015.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Maritta Juvani

Viimeksi päivitetty: 12.4.2013