Tutkimus

Tietotekniikan (CSE) tutkimus keskittyy aihealueisiin, jotka kuuluvat yhteen Oulun yliopiston tutkimuksen painoaloista, informaatioteknologiaan.

 • Älykäs informaationkäsittely: ihmisen biosignaalien analysointi, tiedonlouhinta, hahmontunnistus, koneoppiminen
 • Konenäkötekniikat: konenäkömenetelmät, käyttäjäkeskeinen informaationkäsittely, robottinäkö
 • Tietoturva: Tietoturvallinen ohjelmointi OUSPG, digitaalinen vesileimaus, biometrinen tunnistus
 • Jokapaikan Internet: mobiili laskenta, palvelut, ihmisen ja laitteiden välinen vuorovaikutus, kaupunkitietotekniikka, 3D-virtuaalisuus

Tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa, teknologioita ja sovelluksia muun muassa:

 • Terveys- ja hyvinvointijärjestelmiin ja mittauslaitteisiin
 • Ihmisen ja laitteiden väliseen vuorovaikutukseen, henkilöllisyyden tunnistukseen ja käyttäjäkeskeiseen palveluun erilaisissa tiloissa ja ympäristöissä: kaupungissa, liikenteessä, kodeissa, internetin toiminnallisuuksissa, sosiaalisissa verkostoissa ja virtuaalimaailmoissa
 • Parantamaan käyttäjien ja kriittisten infrastruktuurien tietoturvaa
 • Teollisuusautomaatioon

Tutkimusryhmät

Tietotekniikassa on kolme tutkimusryhmää: Biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmä, Center for Ubiquitous Computing sekä Konenäön tutkimuskeskus ja Biosignaalien tutkimustiimi osana monitieteistä Lääketieteen tekniikan tutkimusryhmää.

Näistä Biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmä, Konenäön tutkimuskeskus sekä Lääketieteellisen tekniikan tutkimusryhmä ovat Infotech Oulun jäsenryhmiä kaudella 2014-2017.

Ryhmillä on omat tutkimusstrategiat, mutta myös yhteisiä tutkimushankkeita.  Tutkimushenkilökuntaa on noin 150, joista noin 26 % on ulkomailta rekrytoituja.

Tutkimusrahoituksemme kokonaisvolyymi on 4-5 miljoonaa euroa vuodessa. Rahoittajiamme ovat muun muassa Suomen Akatemia, Tekes ja Euroopan Unioni. Teemme myös sopimustutkimusta yrityksille.

Tunnettua ja tunnustettua tietotekniikan tutkimusta

Tutkimustuloksemme julkaistaan arvostetuissa tieteellisissä aikakauslehdissä ja alan kansainvälisissä konferensseissa. Osaston tutkimusryhmät järjestävät erilaisia tieteellisiä kokouksia, työryhmiä ja kursseja konferenssien yhteydessä maailmalla tai Oulussa.

 • Konenäön tutkimuskeskuksen julkaisu kuva-analyysista paikallisten piirteiden avulla on viitatuin vuonna 2002 tai sen jälkeen tehty suomalaisryhmän tekemä IT-alan julkaisu.
 • Tietoturvallisen ohjelmoinnin tutkimusryhmällä (OUSPG) on kansainvälisesti merkittävä rooli tietoturvahaavoittuvuuksien löytäjänä. Oulu University Secure Programming Group (OUSPG)
 • Oulun ydinkeskustaan on rakennettu kansainvälisesti ainutlaatuinen jokapaikan tietotekniikan infrastruktuuri pitkäjänteiseen tutkimukseen aidossa ympäristössä. UBI (UrBan Interactions) -tutkimusohjelma
 • Teknologiat yhdistelmäanestesian syvyyden ja sydämen toiminnan mittaukseen auttavat kehittämään parempia järjestelmiä potilaan automaattiseen monitorointiin.
 • 16 tutkimuslähtöistä spin-out -yritystä on perustettu, tuoreimpana IndoorAtlas Oy.

 

Viimeksi päivitetty: 2.3.2017