Valmistuneet opinnäytetyöt

Tietotekniikkaa on voinut opiskella vuodesta 1988 alkaen. Aiemmin Tietotekniikan osasto toimi Tietotekniikan laboratoriona ja oli osa Sähkö- ja tietotekniikan osastoa (STO).

STO jakautui kolmeen osastoon 1.8.2011, josta alkaen tietotekniikka on muodostanut oman osaston, CSE:n. Ennen osastojakoa STO:lta ehti valmistua kaikkiaan 3211 diplomi-insinööriä.

 

Diplomityöt (1.8.2011 alkaen)

Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneita DI-töitä löydät OULA-tietokannasta.

 

Väitöskirjat (2011 alkaen)

  Opiskelija Väitöskirjan aihe Ohjaaja(t)
1. Kortelainen Jukka

EEG-pohjainen anestesian syvyyden mittaus. Propofolin ja remifentaniilin vaikutusten erottelu

Tapio Seppänen
2. Kassinen Otso

Tehokkaat välikerrosohjelmistot ja resurssien hallinta mobiileissa vertaisverkkojärjestelmissä.

Mika Ylianttila
3. Koskela Timo

Yhteisölliset mobiilit vertaisverkkopalvelut: suorituskyvyn
arviointi ja käyttäjätutkimus.

Mika Ylianttila
4. Karsikas Mari

Uusia vektorikardiografisia signaalinkäsittelymenetelmiä.

Tapio Seppänen
5. Huttunen Sami

Menetelmiä ja järjestelmiä konenäköön perustuviin proaktiivisiin sovelluksiin

Janne Heikkilä
6. Zhou Jiehan

Jokapaikan tietotekniikan palvelut: yhteisöllisesti koordinoitu multimedia, tilannetietoisuus ja palvelujen kokoaminen.

Jukka Riekki
7. Kellokumpu Vili-Petteri

Ihmisen liikkeen kuvaaminen ja tunnistaminen konenäkömenetelmillä

Matti Pietikäinen
8. Davidyuk Oleg

Automatisoitu ja vuorovaikutteinen jokapaikan tietotekniikan sovellusten kokoaminen.

Jukka Riekki
9. Suutala Jaakko

Erottelevien mallien oppiminen rakenteellisesta monianturi-tiedosta ihmiseen liittyvän tilannetiedon tunnistuksessa.

Juha Röning
10. Kukka Hannu

Tapaustutkimuksia ihmisten informaatiokäyttäytymisestä älykkäissä kaupunkitiloissa.

Timo Ojala
11. Halunen Kimmo

Hash-funktioiden turvallisuus. Very Smooth Hash -funktion analyysi sekä monitörmäykset yleistetyissä iteroiduissa hash-funktioissa

Juha Röning
12.

Sangi Pekka

Lohkosovitukseen ja sen epävarmuusanalyysiin perustuva kohteiden liikkeen estimointi.

Olli Silvén

13. Keskinarkaus Anja

Digitaaliset vesileimaustekniikat painetuille kuville.

Tapio Seppänen
14. Guo Yimo Kuvan ja videon analysointi paikalliskuvaajilla ja muotoaan muuttava kuvan rekisteröinti Matti Pietikäinen
15. Ferreira Denzil

AWARE: Välikerrosohjelmisto mobiililaitteiden kontekstin instrumentointiin yhteistyövälineeksi ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen.

Vassilis Kostakos
16. Schaberreiter Thomas Bayes-verkkoihin perustuva riskin ennustusmenetelmä toisistaan riippuvien kriittisten infrastruktuurien jatkuvaan käytön analysointiin Juha Röning
17. Remes Jukka Menetelmäevoluutiot lepotilan funktionaalisen magneettikuvantamisdatan avaruudellisissa eksploratiivisissa analyyseissa. Olli Silvén
18. Liu Meirong Tehokas vertaisverkon ylinoodien koordinoima palveluntarjonta Mika Ylianttila
19. Väyrynen Eero Emootiontunnistus puheen prosodisten piirteiden avulla Tapio Seppänen
20. Tuovinen Lauri Koneoppimisesta koneilla oppimiseen. Uudenlainen malli tiedonlouhintaprosessille. Juha Röning
21. Hosio Simo Yhteisöpalveluiden hyödyntäminen monikäyttöisissä julkisissa näytöissä. Jukka Riekki, Timo Ojala, Richard Harper
22. Tamminen Satu

Hylkäystodennäköisyyden mallintaminen laatutestin koostuessa useasta mittauksesta

Juha Röning
23. Rezazadegan Tavakoli Hamed

Visuaalinen salienssi ja silmänliike: mallintaminen ja sovellukset

Janne Heikkilä
24. Jurmu Marko

Kohti monikäyttöisiä julkisia näyttöjä kaupunkitiloissa: Suunnitteluavaruus sekä tapaustutkimuksia

Jukka Riekki, Timo Ojala
25. Xiaohua Huang

Menetelmiä kasvonilmeiden tunnistukseen ja sovelluksia haastaviin tilanteisiin

Matti Pietikäinen, Guoying Zhao
26.

Bordallo López Miguel

Energiatehokas kamerapohjainen vuorovaikutteisuus mobiililaitteissa

Olli Silvén
27. Ylipulli Johanna Älykkäät tulevaisuudet kohtaavat pohjoiset todellisuudet:
Antropologisia näkökulmia kaupunkiteknologian suunnitteluun ja omaksumiseen.
Hannu I. Heikkinen, Jaakko Suominen, Timo Ojala
28. Partala Juha Algebrallisia menetelmiä kryptografiseen avaintenvaihtoon. Tapio Seppänen
29. Siirtola Pekka Ihmisen toimien tunnistaminen liikettä mittaavien anturien tietoon
perustuen.
Juha Röning
30. Herrera Castro Daniel Kuvista pistepilveksi. Käytännön näkökulmia kolmiulotteiseen tietokonenäköön. Janne Heikkilä
31. Goncalves Jorge Paikkasidonnaisen joukkoälyn tehokkuus, käyttökelpoisuus ja käyttäytymismallit. Vassilis Kostakos
32. Pedone Matteo Algebralliset menetelmät sumentumiselle invarianttien operaattoreiden muodostamiseen ja niiden sovellukset. Janne Heikkilä
33. Komulainen Jukka Ohjelmistopohjaisia keinoja estää näkyvän valon alueella toimivien kasvontunnistusjärjestelmien huijaaminen. Matti Pietikäinen, Abdenour Hadid
34. Ferreira Eija Aikasarjatiedon mallinnus ja mallinvalinta koneoppimissovelluksissa. Juha Röning, Anind K. Dey
35. Gilman Ekaterina Sääntöpohjaisen päättelyn hyödyntäminen jokapaikan
tietotekniikassa.
Jukka Riekki
36. Kiljander Jussi Viitekehys laitteiden semanttisen tason yhteentoimivuuteen älytiloissa. Jukka Riekki

 

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016