RF-mittauksia ja testausta käsitellyt seminaari yhdisti yrityksiä ja tutkijoita

Radioaaltojen käyttöön liittyvän tekniikan ja sen sovellusten mittauksia ja testausta käsitellyt seminaari keräsi noin 80 osallistujaa tietoliikennealan yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista. Joulukuun alussa Oulun yliopistolla pidetyn seminaaripäivän järjesti Tietoliikennetekniikan osasto. Tilaisuuden tarkoituksena oli tiedottaa saatavissa olevista RF-teknologioista niitä tarvitseville.

Oulun alueella on todettu lisääntynyttä kysyntää RF-testaus- ja mittauspalveluille sekä laitteistoille. Tarvetta on kasvattanut erityisesti uusyritystoiminta, jota entiset Nokian työntekijät ovat käynnistäneet tälle hyvässä nousussa olevalle alalle.

Päivän aikana pidetyt parikymmentä puheenvuoroa käsittelivät muun muassa uusien moniantennitekniikkaan perustuvien älypuhelimien testausmenetelmiä. Aihe on ajankohtainen, sillä testausmenetelmien standardointiprosessi on meneillään ja tällä hetkellä on esitetty kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa, joita molempia esiteltiin seminaarissa.

EAKR-rahoituksella Oulun yliopistossa on voitu merkittävästi laajentaa antennimittausmahdollisuuksia ja kehittää mittausympäristö mm. uusien älypuhelimien suorituskyvyn testaamiseksi erilaisissa toistettavissa käyttöympäristöissä. Osallistujat tekivät kiertokäynnin Oulun yliopiston Mikroelektroniikan ja  Materiaalifysiikan laboratorion tiloissa uusien RF materiaalien kehittämis- ja mittausympäristöön sekä Optoelektroniikan ja Mittaustekniikan laboratorion tiloissa antenni- ja EMC-mittausympäristöihin.

Tilaisuuden yhteistyökumppaneina oli kahdeksan yritystä. Lisäksi oheisnäyttelyssä mukana oli CWC-tutkimuskeskuksen (Centre for Wireless Communications) kognitiiviradiotestiympäristö.

Päivän päätteeksi käydyssä paneelikeskustelussa aiheena oli RF-insinöörien koulutus, tarve ja työllisyystilanne Oulun alueella. Panelistit toivat selkeästi esille sen, että alan osaajille on kysyntää. ICT- ja erityisesti RF-alalle tarvittaisiinkin uutta vetovoimaa, jotta parhaat nuoret saataisiin alalle.
-Toimiala on vasta muutamia kymmeniä vuosia vanha ja langattomat teknologiat ovat juuri nyt nousemassa merkittävään rooliin myös muissa innovaatioissa kuin matkaviestintäalueella. Oulun RF-osaaminen on maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Tämän johtavan roolin säilyttämistä tukee vahva koulutus ja lahjakkaat opiskelijat, paneelin puheenjohtajana toiminut Janne Mustonen BusinessOulusta summaa.

Alan messuja ei Pohjois-Suomen alueella ole tarjolla, joten seminaarin oheisnäyttely oli houkutellut mukaan kymmenkunta yritystä. Esittelijöitä saapui paikalle Ruotsista ja Norjasta saakka. Antti Lehtinen National Instrumentsistä oli yksi näytteilleasettajista.
-Oli hienoa osallistua tähän "RF Measurements and Tests" -seminaariin. National Instruments on yksi maailman innovatiivisimmista RF-mittalaitevalmistajista ja oli hienoa päästä kertomaan uusimmista teknologioista alan huippuosaajille Oulussa. Varsinkin Vector Signal Transceiver (VST) varmasti kiinnosti monia. Se luo uusia mahdollisuuksia RF-mittauksiin, joita tullaan tarvitsemaan jatkossa yhä enemmän erityyppisissä sovelluksissa.

Seminaarin järjestäjän Erkki Salosen mielestä tilaisuus tarjosi hyvän verkostoitumismahdollisuuden Oulun alueen RF-alan yritysten ja yliopiston kesken.
–Tästä on hyvä jatkaa ja miettiä, miten syntyneitä kontakteja parhaiten jatkossa hyödynnettäisiin, Salonen suunnittelee.

Viimeksi päivitetty: 19.12.2012