Väitöstilaisuus Marko Sonkki

Perjantai, toukokuu 17, 2013

Väittelijä
Diplomi-insinööri Marko Sonkki

Tiedekunta ja laitos
Teknillinen tiedekunta, tietoliikennetekniikan osasto
0294 480 000

Oppiaine
Radiotietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus
17.5.2013 klo 12

Väitöstilaisuuden paikka
Linnanmaa, Wetteri-sali (IT 115)

Aihe
Wideband and Multi-element Antennas for Mobile Applications

Matkaviestinten laajakaista- ja monielementtiantenniratkaisuja

Vastaväittäjät
Professori Miloš Mazánek, Tšekin teknillinen yliopisto, Praha ja
tohtori Jussi Rahola, Optenni Ltd, Espoo

Kustos
Tohtori Erkki Salonen

Väitöskirja


 

Matkaviestinjärjestelmien laajakaista- ja monielementtiantenniratkaisuja tulevaisuuden tiedonsiirron kasvutarpeita varten

Väitöskirjassa on tutkittu laajakaistaisia ja monielementtiantenneja langattomiin päätelaitteisiin. Tulevaisuudessa on tarve langattomille päätelaitteille, joiden tiedonsiirtokapasiteetti on moninkertainen verrattuna nykypäivän tarpeisiin. Yksi ratkaisu tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseen on käyttää niin sanottua moniantennitekniikkaa, jossa tiedonsiirto tapahtuu usean toisistaan riippumattoman antennin välityksellä.

Tulevaisuuden langattomissa päätelaitteissa tulee olemaan myös suuri määrä radiorajapintoja eri standardeille, kuten eritaajuuksilla toimiville matkapuhelinjärjestelmille sekä langattomille lähiverkoille. Toisaalta kyseisissä laitteissa ei ole ylimääräistä tilaa, koska ne ovat pienikokoisia. Näin ollen ei ole järkevää käyttää erikseen jokaiselle standardille omaa antennia. Yksi ratkaisu on käyttää laajakaistaisia antenneja, joilla voidaan kattaa mahdollisimman monta langatonta tiedonsiirtostandardia ja samalla säästää tilaa itse päätelaitteessa.

Väitöskirjan keskeisimmät tulokset liittyvät uudenlaisten laajakaistaisten antennien kehittämiseen. Antenneja hyödynnetään mobiilien laitteiden moniantennitekniikassa tiedonsiirtokapasiteetin kasvattamiseksi. Toinen keskeinen tulos on tulevaisuudessa käytettävät moniantennitekniikat, joissa yhdellä langattoman tiedonsiirtostandardin taajuudella luodaan monta toisistaan riippumatonta säteilykuviota käyttämällä useaa heräte-elementtiä. Tulokset on todennettu teoreettisesti sähkömagneettisilla simuloinneilla sekä mittaamalla prototyyppiantenneja.

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 14.5.2013